Store muligheter for reduksjon i klimagassutslipp fra fylkeskommunal persontransport

- Vi har ambisiøse planer for å redusere klimagassutslipp fra kollektivtransport, sa statssekretær Brage Baklien da han i dag innledet et seminar om fylkeskommunale persontransporttjenester i Oslo. Både virkemidler og teknologisk utvikling ble diskutert, og Baklien viste til flere tall som viser at utviklingen går i riktig retning.

Statssekretær Brage Baklien innledet på seminaret.

Klimagassutslipp for både personbiler og bybusser har gått ned de siste årene, blant annet på grunn av at nye kjøretøy har lavere drivstofforbruk og fordi vi har et økende antall elbiler. Mindre tomkjøring og bedre kjøreadferd er også med på å bidra til den positive utviklingen.

- Vi ser at vår politikk virker. Siden 2013 har vi lagt om og senket avgiftene på nye biler, og de største lettelsene har gått til miljøvennlige biler med lave utslipp, sa Baklien på seminaret. Han viste til at gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler er redusert fra 123 gram/km i 2013 til 82 gram/km i 2017. – Stortingets svært ambisiøse 85-gramsmål ble derfor nådd tre år før tiden, sa Baklien. Han forventet en fortsatt betydelig teknologisk utvikling og pekte på at ny kostnadseffektiv teknologi vil gjøre det mulig å gjennomføre nødvendige utslippskutt innenfor blant annet fergedrift.

Det var stor interesse for seminaret om klimagassutslipp.

Til toppen