Global allianse mot overgrepsbilder på internett

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Norge har inngått en internasjonal samarbeidsavtale om å bekjempe seksuell mishandling av barn på internett. Så langt deltar 48 land i det globale samarbeidet, som ble lansert i Brussel onsdag.

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo viste til norske erfaringer med bekjempelse av seksuell mishandling av barn på internett. (Foto: Lars-Erik Hauge)

Norge har inngått en internasjonal samarbeidsavtale om å bekjempe seksuell mishandling av barn på internett. Så langt deltar 48 land i det globale samarbeidet, som ble lansert i Brussel onsdag.

– Vi vil styrke innsatsen mot overgrep mot barn. Internett skal ikke være frisone for overgripere. For meg er det viktig med et enda tettere internasjonalt samarbeid for å bekjempe slike overgrep, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

5. desember 2012 var hun og ministre fra over 30 land samlet i Brussel for å lansere samarbeidet «The Global Alliance against child sexual abuse online».

Norge er dermed del av et globalt samarbeid mot seksuell mishandling av barn på internett. Ved å føre et tettere samarbeid på tvers av landegrensene, ønsker de samarbeidende landene å identifisere overgripere og ofre for barnemishandling, basert på bilder som finnes på internett. Avtalen har også som formål å gjøre befolkningen oppmerksom på farene ved å la barn benytte internett, og å fjerne overgrepsbilder som allerede sirkulerer på internett.

Delte norske erfaringer
Faremo fortalte tilhørerne om konkrete, norske erfaringer på feltet, og viste til hvordan bruken av filtre som hindrer tilgang til nettsider med overgrepsbilder har vært en suksess i Norge.

Justisministeren tok også opp viktigheten av å samarbeide med næringslivet, særlig internettleverandører, og med politiet.

– Politiet må få opplæring i hvordan man patruljerer på internett, sa Faremo.

(Saken fortsetter under videoen)


Landegrenser intet hinder
– 48 land har signert samarbeidsavtalen i dag, og vi håper flere vil slutte seg til etter hvert, uttalte Cecilia Malmström, EUs kommissær for innenrikspolitiske spørsmål, på ministerkonferansen i Brussel.

Hun er en av initiativtagerne bak samarbeidet. Malmström påpekte at selv om dette samarbeidet bare ender opp med å redde noen få barn fra overgrep, vil det være verdt innsatsen.

USAs justisminister, Eric Holder, ledet møtet sammen med Malmström.

– De som utnytter barn på internett respekterer ikke landegrenser, og vi kan heller ikke la landegrenser stoppe oss i vårt arbeid med å stanse dem, uttalte han.

Vanskeligere å identifisere
Drew Oosterban, leder for Child Exploitation and Obscenity Section i det amerikanske justisdepartementet, informerte om hvordan internett muliggjør barnemishandling.

– Internett har ført til mer ekstreme og sadistiske overgrepsbilder av barn, uttalte Oosterban.

Han viste eksempler på samhandling fra nettforum hvor pedofile utvekslet erfaringer om seksuell mishandling av barn, og hvor denne typen oppførsel ses på som akseptabel. Han viste også hvordan barnemishandlere tilbyr seksuell omgang med mindreårige via internett.

– I denne typen forum forsøker man å normalisere denne oppførselen. Ved å sosialisere med likesinnede på internett, øker sjansene for at man selv begår overgrep mot barn, fortalte Oosterban.

Dagens internettbaserte barnemishandlere er vanskeligere å spore opp enn tidligere, og det er derfor behov for å gjøre grundigere undersøkelser for å spore dem opp.

– I dagens samfunn må vi samarbeide på tvers av landegrensene for å identifisere og finne overgripere og ofre, sa Oosterban.

Til toppen