Norge viderefører støtten til global våpenhvile. Befolkningens behov må settes først

Ettersom konsekvensene av covid-19 blir stadig mer alvorlige, er oppfordringen om en global våpenhvile viktigere enn noensinne.

For én måned siden oppfordret FNs generalsekretær António Guterres krigførende parter i hele verden om umiddelbart å inngå våpenhvile for å håndtere en felles fiende – koronaviruset.

- Det er oppmuntrende å se at mange parter i konflikt har svart på generalsekretærens oppfordring om å stanse bruk av vold, inkludert i konfliktområder der Norge er engasjert i fredsarbeid, som for eksempel Colombia, Filippinene og Sudan. Disse forpliktelsene må fortsette å gi synlige resultater i form av nedtrapping av vold og bedre humanitær tilgang, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Generalsekretærens oppfordring om en global våpenhvile er enda mer relevant i dag enn for én måned siden. Mens pandemien fortsetter å spre seg, er behovet for å begrense dødelige konflikter og gi tilgang til humanitær bistand viktigere enn noensinne. Dette må respekteres av alle parter i konflikt. Pågående konflikter vanskeliggjør humanitært arbeid og hindrer humanitær tilgang til de mest sårbare.

- Norge gjentar sin støtte til generalsekretærens initiativ, og oppfordrer alle som er involvert i væpnete konflikter og politiske kriser til å arbeide på tvers av alle splittelser, og sette befolkningens behov først. Vi understreker videre at økonomiske sanksjoner ikke må hindre humanitær tilgang eller tilførsel av mat, nødvendige medisiner og medisinsk hjelp. Vi oppfordrer alle stater til å gi nødvendige avklaringer for å sikre at deres respektive sanksjoner ikke utgjør et hinder for den globale kampen mot pandemien, sier utenriksministeren.

- Globale trusler kan bare løses gjennom global innsats. Å legge ned våpnene er et avgjørende tiltak i kampen mot covid-19, men det er ikke det eneste. Pandemien må også bekjempes med en effektiv og koordinert internasjonal innsats som tar høyde for at kvinner, menn og barn rammes ulikt av koronaviruset. FN har en nøkkelrolle å spille i dette arbeidet. Bare i fellesskap kan vi beskytte våre samfunn mot den menneskelige lidelsen både konflikter og pandemien forårsaker, sier utenriksminister Eriksen Søreide.