Globalt samarbeid om helse er samarbeid om verdiskaping og trygge jobber

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Smitteoppblomstringen de siste ukene har økt usikkerheten om vekstutsiktene i hele Europa. Å få kontroll på smitten er det viktigste vi kan gjøre for å legge til rette for at den økonomiske gjeninnhentingen fortsetter. Et globalt samarbeid om covid-19-vaksiner og medisinsk utstyr, vil derfor være et viktig bidrag til verdiskaping og trygge jobber i hele verden.

Det var hovedbudskapet fra finansminister Jan Tore Sanner (H) da han i dag møtte sine europeiske kolleger for å utveksle erfaringer og synspunkter på hvordan vi best håndterer den økonomiske krisen som pandemien skaper.

Norge er blant landene som leder det såkalte ACT-A-samarbeidet (The Access to Covid-19 Tools Accelerator). Målet er å få på plass finansieringen som trengs for å fremskynde utvikling, produksjon og sikre hele verden lik tilgang på tester, behandling og vaksiner mot Covid-19.

Finansieringsbehovet er anslått til 38 milliarder amerikanske dollar innen utløpet av 2021. Av dette gjenstår det fortsatt å få på plass 28,4 milliarder dollar, hvorav 4,5 milliarder må på plass i 2020.

I innlegget, som Sanner holdt på vegne av de fire EFTA-landene, takket han for det gode samarbeidet med EU og oppfordret til å støtte globale samarbeidsinitiativ, som ACT-A. Videre understreket han viktigheten av de økonomiske tiltakene som er innført i møte med den økonomiske krisen. Han påpekte at særlig finanspolitikken vil spille en viktig rolle også fremover, og at det blir viktig å finne riktig balanse i de finanspolitiske tiltakene for å unngå å motvirke nødvendig omstilling mot en grønnere og mer digitalisert økonomi.

Møtet er det årlige møtet mellom finansministrene i EU og EFTA der økonomiske spørsmål av felles interesse diskuteres. Møtet holdes i tilknytning til møte i EUs råd av finans- og økonomiministre (ECOFIN).