Avtale om økt norsk støtte i kampen mot aids, tuberkulose og malaria

- Hvert år dør fire millioner mennesker av aids, tuberkulose og malaria. Med ny kunnskap, billigere medisiner og bedre utstyr, kan vi redusere forekomsten og få sykdommene under kontroll før 2030, sier utenriksminister Børge Brende. I dag undertegnet han avtale om norsk støtte til Det globale fondet på 1,7 milliarder kroner for 2014 til 2016.

Aids, tuberkulose og malaria tar fremdeles flest liv i utviklingsland. Over 35 millioner mennesker er hiv-smittet. Bare i 2013 ble 2,1 million mennesker smittet, flesteparten kvinner og unge mennesker. Årlig dør omlag 1,5 millioner mennesker av hiv. Tuberkulose er også fremdeles et alvorlig problem. Denne sykdommen tar hvert år livet fra 1,4 millioner mennesker. Malaria er fortsatt blant hovedårsakene til at barn i utviklingsland dør.

- Det internasjonale samfunnet må mobilisere for å gjøre slutt på disse sykdommene som er en folkehelsetrussel i utviklingsland, sier Brende.

I dag møtte han lederen for Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria, Mark Dybul i Oslo. Der undertegnet utenriksministeren en avtale om norsk støtte til Det globale fondet på 1,7 milliarder kroner for 2014 til 2016. Det er en økning på 25 prosent fra forrige avtaleperiode. 

Børge Brende og Mark Dybul undertegner avtale
Utenriksminister Børge Brende og leder for Det Globale fondet, Mark Dybul undertegnet avtale on norsk støtte i Oslo 12. november. (Foto: Marta B. Haga/UD)

- Det globale fondet er vår viktigste kanal for oppnåelse av tusenårsmål 6 om bekjempelse av smittsomme sykdommer. Nærmere sju millioner mennesker får hiv-medisiner og nærmere 12 millioner tuberkulosetilfeller er diagnostisert og behandlet gjennom dette fondet, sier Brende.

Norge har vært pådriver for at internasjonal helsebistand, inkludert støtten gjennom Det globale fondet, skal bidra til styrking av landenes helsesystemer.

- Ebola-utbruddet i Vest-Afrika har vist oss hvor viktig det er at slike systemer fungerer i alle land. Norges støtte til Det globale fondet gir viktige bidrag til styrking av landenes egen evne til å bekjempe alvorlige sykdommer, sier utenriksministeren.

Han mener også at det er viktige å se arbeidet for bedre helse- og utdanningssystemer i sammenheng. Det er for eksempel dokumentert at kontanttilskudd til jenter for at de skal gå på skole reduserer risikoen for hivsmitte.

- Det globale fondet ser derfor på muligheter for investering i utdanningssektoren for forebygging, men også behandling og omsorg ved hivsmitte, sier utenriksminister Børge Brende.

Støtten til fondet ble første gang kunngjort under en giverkonferanse i Washington i fjor høst.

Pressekontakt: Astrid Versto, mobil: 901 92 920

Til toppen