God fremtidsrettet skatteservice

– Det bør alltid være politikernes plikt å sørge for en best mulig bruk av fellesskapets ressurser. Det skylder vi skattebetalerne. Den nye kontorstrukturen vil gi Skatteetaten mer slagkraft på prioriterte områder, skriver statssekretær Jørgen Næsje (FrP).

Hallingdølen kommer på lederplass med krass kritikk av at skattekontoret på Gol legges ned når skattekontoret på Leira styrkes med et større og mer spesialisert fagmiljø. Slik kritikk er det liten grunn til, selv om jeg har forståelse for at det er sårt når lokale arbeidsplasser flyttes. Både næringslivets og folks behov for skattekontorets tjenester skal ivaretas på en god måte også i fremtiden.

Skattedirektoratet er selv tydelig på at dagens kontorstruktur ikke er tilpasset fremtidens utfordringer og har fått fullmakt til å redusere antall skattekontorer og skape sterkere enheter.

Jeg merker meg også at Skatteetaten selv er på tilbudssiden og vil sørge for å dekke behovet til næringslivet i Hallingdal. Skatteetaten vil tilby såkalt ambulerende ID-kontroll i større grad enn i dag. Da kan Skatteetaten reise ut til bedrifter eller kommuner dersom det er mange som trenger ID-kontroll på en gang. Det blir også mulighet for timebestilling på Leira, noe som er tidsbesparende.

Folk flest vil trolig ikke merke den store forskjellen i hverdagen. Digitalisering av Skatteetatens tjenester, som skattemeldingen (selvangivelsen), har redusert behovet for personlig oppmøte ved skattekontorene. Disse tjenestene forbedres hele tiden.

Det bør alltid være politikernes plikt å sørge for en best mulig bruk av fellesskapets ressurser. Det skylder vi skattebetalerne. Den nye kontorstrukturen vil gi Skatteetaten mer slagkraft på prioriterte områder som økonomisk kriminalitet, og mer likebehandling og rettssikkerhet for skattyterne. Det er viktig for rettferdig konkurranse og et sunt næringsliv. Vi må ta juksemakerne i arbeidslivet.

Til toppen