God kjøkkenhygiene gir mattrygghet

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

7. april er Verdens helsedag og i år har Verdens helseorganisasjon (WHO) mattrygghet på agendaen. God kjøkkenhygiene er viktig for at maten du spiser skal være trygg.

På verdensbasis er matbårne sykdommer et stort helseproblem. Smittestoffer i mat og vann er den viktigste kilden til alvorlige infeksjoner og epidemier i verden. 

Illustrasjonsfoto håndvask
Håndvask er Mattilsynets første råd for god kjøkkenhygiene. Foto: Colourbox.no

Mattilsynet har i anledning Verdens helsedag gjort en oppsummert av mattryggheten i Norge i i 2014. Den konkluderer med at maten i Norge er trygg. Målrettet bekjempelse av smittestoffer blant norske husdyr og et godt utbygd tilsyn med produksjon og omsetning av mat, har gitt resultater. Det er lav forekomst av smittestoffer i næringsmidler og husdyr i Norge, sammenlignet med andre europeiske land. Men det er utfordringer, blant annet knyttet til antibiotikaresistente bakterier.  

Les Mattilsynets stausrapport for mattryggheten i Norge 2014

God kjøkkenhygiene er viktig

Mange matvarer inneholder naturlige bakterier, som er ufarlige ved riktig behandling. God kjøkkenhygiene og riktig håndtering av mat er derfor viktig for at maten skal være trygg. 

Her er Mattsilsynets seks råd for god kjøkkenhygiene: 

  1. Vask hendene
  2. Bruk rene redskaper og kluter
  3. Sørg for tilstrekkelig oppvarming
  4. Hold rå og tillaget mat atskilt
  5. Sjekk temperaturen i kjøleskapet
  6. Sørg for rask nedkjøling

Les mer om kjøkkenhygeien og matsmitte på Matportalen

Les mer om WHOs markering av Verdens helsedag