God kornavling også i 2016

Den totale kornavlinga i 2016 ble lavere enn året før, 1 210 000 tonn, men godt over gjennomsnittet for de siste årene. Arealene for bygg og havre økte, mens hvetearealet gikk ned. Fjorårets kornavling er den nest beste pr. dekar noen gang. Det totale kornarealet i Norge viste i 2015 en liten økning for første gang siden 1991.

Til toppen