Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

God løsning for frakt av atomkraftverk

Norge er tilfreds med Russlands planlagte opplegg for frakt av et flytende atomkraftverk langs norskekysten sommeren 2018. – Dette er i tråd med anmodningene fra norske myndigheter om sikker frakt, sier utenriksminister Børge Brende.

Rosatom har bekreftet at det vil bli fraktet uten kjernebrensel ombord, når det skal transporteres fra St. Petersburg til Murmansk langs norskekysten.

- Jeg er glad for at russiske myndigheter og Rosatom har truffet denne beslutningen. Vi har fulgt denne saken tett og jobbet hardt for å kommunisere norske synspunkter for å sikre en tryggest mulig løsning. At det skal fraktes uten kjernebrensel ombord og, etter hva vi er kjent med, på et tunglastefartøy og ikke som slep, er i tråd med anmodningene fra norske eksperter. Videre er det positivt at russiske myndigheter har besluttet at atombrenselet heller ikke skal fraktes samtidig med atomkraftverket, men først lastes på atomkraftverket når det ankommer Murmansk for å unngå unødig risiko under frakten, sier utenriksminister Brende.

Brende ga i tilknytning til atomsikkerhetskommisjonsmøtet i slutten av juni klart uttrykk for at regjeringen var svært kritisk til det planlagte slepet av kjernekraftverket langs norskekysten. Regjeringen var bekymret både fordi det var uklart hvorvidt det ville være kjernebrensel ombord og om atomkraftverket skulle slepes eller fraktes. En transport med kjernebrensel ombord og slep av atomkraftverket ville øke risikoen ved ferden.

Til toppen