God tilgang gir lave internasjonale matvarepriser

Flere av de internasjonale matvare prisene gikk ned i mai. God tilgang har gitt prisnedgang på meieriprodukter og på korn, mens EUs eggpriser faller sesongmessig. Også FAOs prisindeks for landbruksvarer sank med 1,4 prosent i mai.

Internasjonale priser på kjøtt var stabile til synkende i mai. Lave eksportpriser fra USA skal ha bidratt til at FAOs prisindeks på kjøtt sank med en prosent fra nivået i april. De utenlandske prisene som Landbruksdirektoratet følger viser imidlertid et blandet bilde. Mens danske svinepriser var uendret fra april til mai, steg prisene på ung okse. I Tyskland er etterspørselen etter storfekjøtt rolig for tiden, og prisene på ung okse sank fra april til mai.

Store overgangslagre gir lave kornpriser

IGCs (International Grains Council) markedsrapport fra mai viser rekordhøye avlinger på verdensbasis for både mais, soya og hvete i kornsesongen 2014–2015. Store overgangslagre kombinert med gode prognoser for neste års avlinger gir dermed prisnedgang for både korn og oljefrø. Det internasjonale kornbyrået IGC sin prisindeks for korn- og oljefrø falt med fire prosent fra april til mai, med størst reduksjon i prisene på soyabønner og hvete.

Parmesan ost.
God tilgang på internasjonale matvarer har gitt prisnedgang på blant annet meieriprodukter. Foto: Colourbox
Til toppen