Gode innspill til boligmarkedspolitikken

Finansminister Siv Jensen (FrP) og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har i dag hatt et møte med ulike fagmiljøer om utviklingen i boligmarkedet og husholdningenes gjeld.

– Møtet har vært veldig nyttig. Vi har fått høre fra kredittsiden, fra analytikere, fra utbyggere og fra Oslo kommune. For meg som finansminister er det viktig å høre fra ulike miljøer for å få best mulig forståelse av hva det er som driver utviklingen i boligmarkedet, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) fikk blant annet høre fra utbyggersiden under møtet.

– Vi må gjøre det raskere og rimeligere å bygge, slik at flere kan oppnå boligdrømmen uten å ta på seg større lån enn de kan bære. Vi har gjennomført store forenklinger i regelverket, kortet ned tidsfrister og strammet inn innsigelsene. Nå ser vi at boligmarkedet svarer med rekordhøy igangsetting av nye boliger, det er svært gledelig. Vi er godt i gang med å gjøre det raskere og rimeligere å bygge, men vi er ikke i mål, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

– Vi ser med en viss bekymring på at det går fort i svingene i boligmarkedet i store deler av landet, samtidig som mange husholdninger tar opp veldig mye gjeld. Har man en god betjeningsevne er ikke dette nødvendigvis et problem. Men hvis ikke, blir man sårbar ved renteheving eller ved et prisfall i boligmarkedet, sier finansministeren.

Det siste året har boligprisene steget med 12 prosent på landsbasis, og med over 20 prosent i Oslo. 

– Innspillene som er kommet på møtet vil være nyttige i det videre arbeidet med boliglånsforkriften. Regjeringen vil fatte sin beslutning i god tid før nyttår, avslutter finansministeren.

Til toppen