Gode resultater for ny gründerordning

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det er stor rift om den nye pre-såkornordningen. Resultater fra en pilot viser at den statlige støtten så langt har utløst 40 millioner kroner i privat kapital.

Næringsminister Monica Mæland lanserte presåkornfondet på Startup Lab i Oslo i mars.
Næringsminister Monica Mæland lanserte presåkornfondet på Startup Lab i Oslo i mars. Foto: Håkon Jacobsen / NFD

En ny ordning skal bidra til at flere gründere får lettere tilgang på oppstartspenger og investorer. Ordningen, som går under navnet pre-såkorn, ble lansert som en pilot før jul i fjor. Ordningen kom inn i statsbudsjettet som et resultat av budsjettforhandlingene med Venstre og Kristelig Folkeparti.

40 millioner kroner ble gitt som rentefrie lån fra Innovasjon Norge til Bergen Teknologioverføring (BTO), StartupLab, Kjeller Innovasjon, Inven2, NTNU Accel, Validé, Norinnova Technology Transfer og SINTEF TTO.

- Oppløftende resultat
Så langt viser resultatene fra piloten at i alt 20 selskaper har fått penger gjennom ordningen.

- Resultatet fra piloten er oppløftende. Det viser at ordningen kan gjøre en forskjell for gründere i en krevende oppstartsfase. Det er også bra å se at de private investorene har kommet på banen, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Gjennom piloten er det er blitt investert 26 millioner kroner. I tillegg har private gått inn med 39,5 millioner kroner i såkalt matching-kapital. Det vil si at det gjennom ordningen så langt er investert til sammen 63,5 millioner kroner til gründere.

Pre-såkornordningen er del av regjerings gründerplan som ble lansert i fjor, hvor ett av satsingsområdene er å bedre tilgangen på kapital til gründere.

Nye pre-såkornpenger

Søknadsfristen for pre-såkornkapital 2016 er nå gått ut. Hele 45 søkere har meldt sin interesse for de 100 millioner kronene som Innovasjon Norge gir i rentefrie lån til teknologioverføringskontorer (TTOer), inkubatorer og forretningsenglenettverk. Pengene skal investeres i oppstartbedrifter og matches med et minst like stort beløp, fortrinnsvis fra forretningsengler. Forretningsengler er privatpersoner som investerer egne penger og kunnskap i nystartede selskaper.

- En så overveldende respons på en helt ny ordning viser hvor relevant ordningen er. Søkerne har matchingkapitalen klar, så her ligger det egentlig 200 millioner klar til investeringer i oppstartsbedrifter. Når ordningen blir mer kjent, forventer vi enda større søkermasse, sier Rannveig Fadum, ansvarlig for finansieringstjenestene til gründere i Innovasjon Norge.

Totalt er det søkt om 400 millioner kroner, fordelt på 45 søknader, så konkurransen blir tøff.