Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gode resultater fra dyrepoliti-prosjektet i Trøndelag

– Økt bevissthet hos politiet og Mattilsynet om dyrekrimsaker. – Raskere anmeldelse av dyrekriminalitet. – Bedre dokumentasjon og bevismateriale. – Økt kunnskap om dyremishandling. – Strengere straffepåstander.

Dette er noen av konklusjonene i evalueringsrapporten "Pilotprosjekt Dyrekrim". Regjeringen har etablert dyrepolitiprosjekter flere steder i landet.

Rapporten  som nå foreligger, omhandler prosjektet i Trøndelag som har vart i over tre år.

Forside Rapport Dyrekrim fra Trøndelag politidistrikt og Mattilsynet region Midt.

Her påpekes det blant annet at straffepåstandene i dyrevelferdssaker, som følge av prosjektet, har blitt strengere, og i tråd med Høyesteretts praksis. Det understrekes også at samarbeidsmodellen mellom politiet og Mattilsynet med "fordel kan anvendes også på andre fagområder".  

– Dyrepoliti-prosjektene er en viktig satsing fra regjeringen for bedre dyrevelferd og omfatter nå fem politidistrikt. Bedre samarbeid mellom Mattilsynet og politiet styrker håndheving av regelverket og bidrar dermed til bedre dyrevelferd. Jeg er spesielt tilfreds med at pilotprosjektet i Trøndelag har vist seg så vellykket at Mattilsynet og politiet i regionen fortsetter satsingen uten særskilt bevilgning. Det betyr at arbeidet med å bekjempe kriminalitet mot dyr er styrket i denne regionen. Det sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

– Samarbeidet mellom Mattilsynet og politiet i dyrekrimsaker gjør det lettere for politiet å etterforske sakene, og få sakene raskere behandlet. Dyrevelferd er viktig i seg selv, men det er også viktig å være oppmerksom på at noen av de personene som mishandler eller vanskjøtter dyr, også kan utøve annen kriminalitet, for eksempel overfor mennesker. Gjennom å gripe inn mot dyrevelferdskriminalitet, vil derfor politiet også kunne komme i inngrep med, og forebygge, annen alvorlig kriminalitet, sier justis, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara.

Hundehvalper.
Dyrepoliti-prosjektene er en viktig satsing fra regjeringen for bedre dyrevelferden. Foto: Torbjørn Tandberg

Rapporten fra pilotprosjektet i Trøndelag viser altså at arbeidet med å bekjempe dyrevelferdskriminalitet er betydelig forbedret. Prosjektet har utviklet en metode for godt samarbeid mellom Mattilsynet og politiet i dyrekrimsaker. 

Regjeringen ønsker med dyrepolitiprosjektene å sende ut et tydelig signal om at overgrep mot dyr tas på alvor og at grov kriminalitet mot dyr skal føre til straffesak og domfellelse.

Til toppen