Gode resultater fra ”Sammen om en bedre kommune”

Nå offentliggjøres resultatene fra prosjektet ”Sammen om en bedre kommune”. - Særlig hyggelig er det med mindre sykefravær og flere heltidsstillinger, dette er viktig både for innbyggere og ansatte, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Programmet er et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og hovedsammenslutningene i arbeidslivet. 102 kommuner deltok i det kommunale utviklingsprogrammet i 2014.

Det er kompetansemiljøet Fafo, Agenda Kaupang og RO som har gjennomgått og analysert kommunenes årsrapporter på oppdrag fra departementet.

Sykefravær

16 av 21 kommuner har forbedret sykefraværet siden de ble med i programmet. Horten og Songdalen er blant kommunene som utmerket seg i fjor. Begge kommunene vant IA-prisen i sine respektive fylker i 2014.

- Arbeidet for å få ned sykefraværet er viktig både for ansatte og innbyggere. I tillegg er det viktig for kommunene som får mulighet til å gi bedre tjenester. Gode resultater her viser at systematisk arbeid virker, sier Sanner.

Programmet viser at dette temaet krever systematisk jobbing og kontinuerlig fokus. Etter over tre år med prosjektarbeid, er det ikke uvanlig at oppmerksomheten synker litt. Statsråden oppfordrer derfor kommunene til å integrere sykefraværsarbeidet i det generelle HMS-arbeidet.

Heltidskultur

Nesten alle kommunene som jobber med heltidskultur melder at de har fått større stillinger og flere over på heltid. En økt andel av tiltakene omfatter utprøving av nye arbeidstidsordninger, blant annet langvakter i helgene. Kommunene som lykkes best, er de som forsøker ut flere tiltak samtidig.

Drammen er en av kommunene som kan skilte med gode resultater i arbeidet med etablere en heltidskultur. De ansatte i Drammen hadde en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 75,4 prosent i fjor.

- Vi vet at mange ønsker heltidsstillinger og at dette må til for å løse rekrutteringsutfordringene vi står overfor. Jeg besøkte Drammen i februar, og er veldig imponert over arbeidet de har lagt ned. De har jobbet veldig systematisk og er i ferd med å knekke heltidskoden, sier Sanner.

To andre kommuner som utmerket seg med gode resultater i 2014 var Fræna og Eigersund.

Kompetanse og omdømme

Kompetanseprosjektene handler gjerne om å gjennomføre kartlegginger og lage gode planverk. Omdømmeprosjektene handler om tilfredse ansatte, fornøyde brukere, å gjøre seg attraktiv som arbeidsgiver og å bli mer attraktive bosteder.

De fleste kommunene som arbeider med kompetanse og omdømme rapporterer at det fremdeles er vanskelig å vise til konkrete effekter. Arbeidet er i stor grad langsiktig, og mange av kommunene som jobber med kompetanse og omdømme planlegger innbyggerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser i prosjektets sluttfase.

Kommunene som jobber med kompetanse og rekruttering rapporterer at de har fått færre ledige stillinger, færre ansatte med dispensasjoner og flere med formalutdanning.

Vi vet at behovet for kompetanse i kommunesektoren er stort og vil øke fremover. Derfor er det gledelig at flere av kommunene opplever mindre vansker med å rekruttere og får flere ansatte med formell kompetanse, sier Sanner

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen