Gode resultater fra turnus-forsøk

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Større fleksibilitet og bruk av langvakter har gitt bedre muligheter til å kombinere jobb og familie og har bedret arbeidsmiljøet, viser forsøk i staten. – Jeg vil oppfordre flere kommuner til å vurdere ordninger med fleksitid i tett samarbeid med partene , for eksempel i kommunale helse- og omsorgstjenester, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

En helt ny Fafo-evaluering viser at forsøkene med alternative arbeidstidsordninger i staten har vært vellykket. Ansatte i Forsvaret, Kriminalomsorgen og Tolletaten har vært fornøyd med å få større fleksibilitet og muligheter til å jobbe langvakter. Dette har særlig gitt bedre muligheter til å kombinere jobb og familieliv. Andre positive effekter er bedring i arbeidsmiljøet og at ansatte opplever redusert stress.

– Nå er det på tide at partene setter seg ned og ser på hvordan arbeidstidsforsøkene kan følges opp. Partene lokalt bør gis større herredømme over egen arbeidstid, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Hun mottok rapporten fra Fafo i dag.

– Både ansatte, ledere og lokale tillitsvalgte mener forsøkene har vært vellykkede, ifølge evalueringen. De ansatte er særlig fornøyd med at de alternative arbeidstidsordninger har betydd en bedre balanse mellom arbeid og fritid. Arbeidsgiverne ser blant annet at muligheten for alternative arbeidstidsordninger gjør det lettere å rekruttere og beholde arbeidskraft.

– Her er alle parter fornøyde med forsøket. Jeg håper at vi på bakgrunn av disse resultatene kan bli enige om å gi mange flere arbeidstakere og arbeidsgivere i statlige virksomheter denne muligheten, sier Mæland.

Evalueringen av forsøkene bekrefter tallene fra tidligere medarbeiderundersøkelse i staten som viser at en stor andel av medarbeiderne (50 prosent) ønsker fleksible arbeidstidsløsninger. I undersøkelsen er det bare en stabil og trygg jobb som vedsettes høyere. Dessuten ønsker mange (34 prosent) gode muligheter for å kombinere jobb og familie.  

Les hele rapporten: 
Arbeidstidsforsøk i tre statlige etater

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00