Gode resultater i arbeidet mot matsvinn

Landbruks- og matdepartementet gir støtte til en rekke organisasjoner. Flere er engasjert i arbeidet mot matsvinn. Nå er rapportene deres for 2017 kommet, og de viser gode resultater i arbeidet mot matsvinn.

Geitmyra matkultursenter for barn

I 2017 mottok Geitmyra matkultursenter for barn driftsstøtte fra Landbruks- og matdepartementet på 404 000 kroner. Dette driftstilskuddet ble gitt på bakgrunn av at senteret videreutviklet og arrangerte fritidskurs for barn og familier, samt arrangerte åpne arrangementer. Bevissthet rundt å redusere matsvinn var grunnleggende.

Matsentralen i Oslo

I 2017 omfordelte Matsentralen mat tilsvarende i underkant av 2,4 millioner måltider. Med driftskostnader på drøyt 3,5 millioner kroner, betyr det at Matsentralen klarte å omfordele ett måltid for under kroner 1,50.

Matvett

Aktivitetene i 2017 har vært kartlegging og aktiviteter mot matindustri, dagligvare, grossist og forbruker, lansering av KuttMatsvinn2020 mot serveringsbransjen og samarbeidet med bransjeorganisasjoner og myndigheter om signering av bransjeavtalen om matsvinn og rekruttering av bedrifter til å signere tilslutningserklæringer. Siste kartleggingsrapport viser at det ble kastet 133 165 tonn mat fra matindustri, grossist og dagligvare i Norge i 2016. Dette tilsvarer en reduksjon på 4 500 tonn eller 3 prosent sammenliknet med 2015.

Til toppen