Godkjenner byggvarehandel på Fokserød

- Vi har lagt stor vekt på Sandefjords ønske om å styrke næringsutviklingen, og hensynet til det lokale selvstyret, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Departementet godkjenner etablering av ny byggevarehandel på Fokserød.

Sandefjord kommune har vedtatt ny byggevarehandel på Foksrød, og Fylkeskommunen har fremmet innsigelse.  Nå er saken avgjort i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Byggevareforretningen etableres i tilknytning til den eksisterende virksomheten til Coop hypermarked på stedet. Arealet på 4000 kvadratmeter er forbeholdt plasskrevende varer.

- Jeg mener vi har kommet til en god løsning, hvor det er lagt vekt på at området i lang tid har vært avsatt til ulike typer forretnings- og næringsformål og at området fremstår som forholdsvis utbygd, sier Sanner.

Fylkesmannen i Vestfold tilrår byggevarehandel på Fokserød. Fylkeskommunen har kommet med innsigelse.

- Jeg mener det er viktig at sentrumshandelen styrkes og at den regionale planen følges. Når jeg i denne saken har kommet til at det kan etableres byggevareforretning, har jeg lagt vekt på stedets spesielle forhistorie og at salg av byggevarer er en naturlig utvikling på Fokserød, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen