Godkjenner plan for flere boliger på Nøtterøy

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier ja til 100 nye boliger i Nøtterøy kommune. - Vi har lyttet til kommunens ønske om å legge til rette for boligbygging, sier Sanner.

Det betyr at Nøtterøy kommune kan legge til rette for 80 til 100 boliger på området til gamle Grindløkken skole. Nøtterøy kommune har bygd om gamle Teigar ungdomsskole til Teie barneskole som erstatning for Grindløkken skole.

- Den nye skolen er rustet opp med store og gode lekearealer. Nøtterøy kommune har også lagt inn to store områdelekeplasser i detaljreguleringen for boligene på Grindløkken. Vi har derfor lagt til grunn at det er skaffet erstatningsareal til lek og utfoldelse for barn og unge, sier Sanner.

Fylkesmannen i Vestfold fremmet innsigelse til planen, og ønsket at departementet avklarte interessemotsetningen mellom ønske om fortetting og krav til å bevare friområder for lek. Departementet tar ikke innsigelsen til følge, og det åpnes for boligbygging.

Etter departementets mening kan ikke den gamle skoletomten i sin helhet regnes som lekeområde, når den for kort tid siden har vært bruk til skole. 

- Planen har på en god måte sikret at hensynet til barn og unge er ivaretatt ved utbyggingen av Grindløkken, sier Sanner.

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Fylkesmannen i Vestfold: Nøtterøy kommune - innsigelse til detaljregulering for Grindløkken (pdf)