Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Godkjenner planer for tettstedsutvikling på Fagerstrand

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag godkjent kommuneplanens arealdel for Nesodden kommune. Dette innebærer at kommunen kan gå videre med sine planer om å utvikle Fagerstrand sjøside og sentrum.

- Kommunen har gjort et grundig arbeid med planen, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Det er lagt opp til en trinnvis og helhetlig plan for utbygging for å sikre at utviklingen av Fagerstrand skjer fra sentrum og ut, og med en bedre kobling mellom sjøsiden og resten av tettstedet, sier Astrup.

Departementet har lagt vekt på at kommunen har tilbakeført store utbyggingsarealer i utkanten av Fagerstrand til landbruks- natur og friluftsområder, og i stedet satser på at utvikling og utbygging skal skje innenfor tettstedet.  Et viktig moment i denne saken er også at det allerede foreligger planer om utbygging på Fagerstrand som i stor grad samsvarer med den veksten som kommunen har lagt opp til.

Nesodden kommune vedtok i kommuneplanens arealdel at 35 % befolkningsveksten i kommunen kan skje i Fagerstrand. Fylkesmannen fremmet innsigelse til kommuneplanen, da en så stor vekst ikke er i samsvar med føringene i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. I den regionale planen er Tangen utpekt som prioritert vekstområde, hvor 80 % av veksten er ment å komme. Den regionale planen er et viktig styringsverktøy, og prinsippene i planen skal så langt det er mulig legges til grunn i kommunenes langsiktige arealplaner. Departementet mener likevel at det er særlige forhold i Nesodden kommune som gjør at kommunens vedtak kan aksepteres.

Les brevet her(pdf)

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen