Godkjenner reguleringsplan for Steimosletta i Alvdal

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag godkjent reguleringsplan for Steimosletta i Alvdal kommune, med avgrensninger mellom arealer for detaljvarehandel og andre handelskonsepter.

- Med dette har kommunen muligheten til både å få på plass en moderne og godt tilrettelagt  dagligvare, og ha rom for nyetableringer som kan gi vekst og flere arbeidsplasser, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. 

Planen omfatter et areal på cirka 100 dekar, som ligger langs riksvei 3 i Alvdal kommune.

Gjeldende reguleringsplan for Steimosletta åpner ikke for forretninger som helt eller delvis inneholder detaljvarehandel/dagligvarehandel.

Etter en samlet vurdering godkjenner departementet at det kan tillates detaljvarehandel på arealer tilsvarende maksimalt 10 prosent av planområdet for hele reguleringsplanen. Innsigelsene fra Statsforvalteren i Innlandet og Statens vegvesen er ikke tatt til følge

Alvdal kommune vedtok i juni 2018 å åpne for at det kan tillates detaljvarehandel på Steimosletta, ved å "utvikle næringsarealet på Steimosletta med detaljvarehandel i tillegg til service og reiseliv for å gi synergieffekt for andre etableringer innenfor disse næringsområdene".

I det opprinnelige vedtaket var det ikke skille mellom ulike typer handel. I både regionale og lokale planer er det et skille mellom plasskrevende handel, og detaljvarehandel.  Departementet har derfor satt en begrensing på hvor stor del av arealet som kan benyttes til detaljvarehandel, og begrenset det til 10 prosent av det totale planområdet som er ca 100 mål.

Departementet har forståelse for at kommunen, med de begrensninger som den gamle og ærverdige bebyggelsen i Steia sentrum gir, har et ønske om å legge til rette for detaljvarehandel også på Steimosletta.

Det er god forbindelse mellom Steia og Steimosletta med gang og sykkelveier, og på strekningen mellom ligger både videregående skole og ikke minst Aukrustsenteret.

Les hele vedtaksbrevet her

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00