Godkjente budsjettet for ESA og EFTA-domstolen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge har i 2. halvår 2015 ledet arbeidet i ESA/Domstolkomiteen. Ambassadør Sletnes ledet det siste møtet 15. desember hvor Island, Liechtenstein og Norge godkjente neste års budsjett for EFTAs overvåkingsorgan (ESA) og EFTA-domstolen.

Norges ambassadør til EU, Oda Helen Sletnes, ledet møtet i ESA/Domstolkomiteen. Foto: Anders Aalbu/EU-delegasjonen

I forbindelse med EØS-avtalen mellom EFTA-statene og EU, ble det i 1992 også inngått en avtale om å etablere de særskilte EFTA/EØS-organene, ESA og EFTA-domstolen. Avtalen kalles Overvåknings- og domstolsavtalen (ODA-avtalen) og er inngått mellom de EFTA-land som er parter i EØS-avtalen. Avtalen er justert flere ganger siden 1992. Det er ODA-avtalen som oppretter et uavhengig overvåkningsorgan og en domstol for EFTA-siden i EØS, og i artikkel 47 og 48 slås det fast at de tre EØS/EFTA-landene skal fastsette budsjettet for ESA og EFTA-domstolen.

I løpet det norske formannskapet har det vært forhandlet frem en modernisering av det administrative rammeverket for ESA og Domstolen parallelt med tilsvarende oppdatering av reglene for EFTA-sekretariatet i Geneve og Brussel. Målsettingen har vært å få på plass et robust rammeverk med konkurransedyktige rammebetingelser for alle de tre EFTA-institusjonene.

Både EU-ambassadørene fra de tre EØS/EFTA-landene, president i Domstolen, Carl Baudenbacker, og ESA-president Sven Svedman var til stede i møtet som ble ledet av Norges ambassadør til EU, Oda Helen Sletnes.