Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Godt år for fjellreven i Midt-Norge

Hittil i år er det registrert 34 kull av denne kritisk truede arten, viser Norsk Institutt for naturforskning (NINA). De mest gledelige registreringene kommer i år fra våre to midtfylker, Nord-Trøndelag og Nordland, med henholdsvis 11 og 12 ynglinger.

– Det er gledelig at fjellrevbestanden har tatt seg opp spesielt i Nord-Trøndelag og Nordland. Dette viser at arbeidet som har pågått i mange år virker. Vi håper dette betyr at bestanden nå blir mer stabil i disse områdene, og at dette kan føre til utveksling av flere fjellrev mellom Sør- og Nord-Norge, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Selv om vi i en del år har hatt gode resultater fra avlsprosjektet er fjellrevbestanden fortsatt veldig lav. For øyeblikket er det situasjonen i Troms og Finnmark fylker som er mest bekymringsfull. Det betyr at det fortsatt er en betydelig fare for at fjellreven utryddes.

-For å lykkes på lang sikt er det viktig at vi opprettholder innsatsen for fjellreven med uforminsket styrke, sier Sundtoft, både gjennom utsetting, foring og uttak av rødrev.

Denne regjeringen har vist en tydelig vilje til å fortsette og styrke fjellrevarbeidet. Både gjennom store årlige bevilgninger til arbeidet, og ikke minst gjennom å gjøre fjellreven til en prioritert art. Vi er også opptatt av å styrke samarbeidet med Sverige. Et styrket Norsk–Svensk samarbeid vil øke sjansen for å få en levedyktig bestand av fjellrev i Skandinavia.

Les mer på Miljødirektoratets nettsider.

Les NINAS oppdaterte statusoversikt for fjellrev.

Fakta om fjellrev

  • Fjellreven er listet som kritisk truet i Norsk Rødliste 2010.
  • Bestanden i Norge i dag teller ca. 125 voksne individer.
  • Hovedutbredelsen er fra Midt-Norge og nordover.
  • Overvåking av fjellrev og oppfølging av tiltak gjennomføres av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Miljødirektoratets feltapparat, Statens naturoppsyn (SNO), på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Avlsprogrammet for fjellrev ble etablert i 2005, og Interreg-prosjektet Felles Fjellrev
Fjellrev
Årets tall fra Norsk Institutt for naturforskning (NINA) viser at det så langt i år er registrert 34 kull av fjellrev i Norge Foto: Arne Johs. Mortensen
Til toppen