Godt i gang med brexit-arbeidet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Vi har igangsatt et bredt analysearbeid for å se på Norges forhold til Storbritannia og hvilke konsekvenser den britiske utmeldingen av EU vil ha for vårt samarbeid. Selv om det er langt frem til en britisk utmeldelse av EU vil vi være så godt forberedt som mulig for å ivareta norske interesser og vårt gode samarbeid med Storbritannia, sier EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker.

Statsråd Elisabeth Aspaker Foto: Paul Paiewonsky/Utenriksdepartementet

Allerede før sommeren ble det nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe på høyt embetsnivå under ledelse av Utenriksdepartementet, som skal støttes av et sekretariat. Arbeidsgruppen skal følge forhandlingene mellom EU og Storbritannia og kartlegge hvordan disse berører norske interesser. Gruppen skal også se på konsekvenser for Norge av den britiske utmeldingen av EU, samt gi innspill til regjeringen for hvordan norske interesser best kan ivaretas. Arbeidsgruppen har medlemmer fra alle departementer og vil møtes på nytt i løpet av august.

Brexit og konsekvensene av folkeavstemningen vil bli tema for en rekke møter i tiden fremover, både på europeisk nivå, men også i nordisk krets og bilateralt med Storbritannia.

EØS/EU-ministeren har allerede vært i kontakt med sin kollega David Davis, som er ansvarlig for det nyopprettede departementet som skal ha ansvaret for EU-utmeldingen i Storbritannia, og det er avtalt å finne en møtedato  så snart som mulig.

-  Jeg er glad for at også Storbritannia ser på Norge som en viktig samarbeidspartner i den fasen vi nå går inn i og jeg ser frem til å møte min kollega David Davis så snart det lar seg gjøre. Norge og Storbritannia er viktige samarbeidspartenere på en rekke områder og vi ønsker å fortsette det gode og nære samarbeidet også når Storbritannia forlater EU, sier Aspaker.