Godt i gang med pasientens helsetjeneste

Onsdag 7. januar presenterte statsråd Bent Høie sine styringsbudskap, politiske mål og forventninger til sykehusene for 2015. I årets sykehustale la han vekt på at regjeringen er i gang med pasientens helsetjeneste.

- For å skape pasientens helsetjeneste må vi møte utfordringene på en annen måte enn før. Vi må jobbe smartere, annerledes og vi må involvere pasienter og medarbeidere i større grad enn til nå. Det er vi godt i gang med, sa Høie.

I sykehustalen snakket Bent Høie om hvordan regjeringen følger opp viktige punkter i den politiske plattformen. Høie pekte i talen på at mye fungerer bra i Sykehus-Norge, men at det er utfordringer.

- Mye er svært bra, og Norge hevder seg godt i internasjonale sammenlikninger. Når pasienter først kommer inn i sykehuset, blir de stort sett tatt godt vare på. Men vi har to viktige utfordringer: Det er for mange som venter unødvendig lenge, og det er for stor variasjon i kvalitet, effektivitet og ventetid – både mellom sykehus og innen sykehusene. Dette er en viktig oppgave å løse, sa Høie.

- Derfor får helseregionene i år i oppdrag å lage strategier for hvordan de vil redusere variasjon i effektivitet og ventetid mellom sykehusene. De skal identifisere flaskehalser, forslå tiltak for å fjerne dem, og ha en plan for hvordan sykehusene kan lære av hverandre, sa statsråden. 

Sykehustalen ble holdt i forkant av et felles foretaksmøte for de fire helseregionene. Der presenterte statsråden sine styringsbudskap og forventninger til sykehusene og øvrig spesialisthelsetjeneste og ga departementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene.

Til toppen