Godt samarbeid nøkkel til vekst

Av: Alf-Åge Hansen, UD og Miriam Dahl, EU-delegasjonen

- Ikke noe annet sted fungerer det grenseoverskridende regionale samarbeidet så godt som i Nord-Europa. Det sa statssekretær Torgeir Larsen i Utenriksdepartementet da han 9. oktober innledet på et seminar i Brussel.

Statssekretær Torgeir Larsen var hovedinnleder på et seminar om grenseoverskridende regionalet samarbeid i nord i Brussel 9. oktober

- Ikke noe annet sted fungerer det grenseoverskridende regionale samarbeidet så godt som i Nord-Europa. Det sa statssekretær Torgeir Larsen i Utenriksdepartementet da han 9. oktober innledet på et seminar i Brussel.

Se også: Videointervju nederst i artikkelen

Klimaendringene øker mulighetene for menneskelig aktivitet og ressursutnyttelse i nord. Larsen poengterte at ressursene må utnyttes på en bærekraftig og miljøvennlig måte, og trakk fram Barentsrådets arbeid med å skape dialog mellom mineralnæringen, myndighetene og urfolk som et godt eksempel.

- Fornybare ressurser, som fisk og akvakultur, står for en større del av verdiskapningen, og gir flere arbeidsplasser i nord, enn petroleumsvirksomheten, sa Larsen.

Om lag 120 personer deltok på seminaret som ble arrangert av nettverket for spredt befolkede områder i nord, Northern Sparsley Populated Areas, NSPA. Nettverket består av fjorten regioner i Nord-Norge, Midt- og Nord-Sverige samt Nord- og Øst-Finland. Seminaret er en del av det årlige Open Days-arrangementet i Brussel - det største møtepunktet for regioner og byer i Europa.

Godt regionalt samarbeid
- Vi er få i nord, og vi må samarbeide godt. De regionale samarbeidsorganene som Arktisk råd og Barentsrådet sikrer forutsigbarhet.
Larsen trakk fram en rekke gode eksempler som avtalen om søk og redning i regi av Arktisk råd og arbeidet med å eliminere miljøverstingene «Hot Spots» i regi av Barentsrådet.

Etter seminaret fikk Larsen en orientering om arbeidet til Nord-Norges Europakontor, ved Åsunn Lyngedal. Larsen rakk også å drøfte utfordringer og muligheter som Norden møter i Brussel med lederen for Nordisk råds parlamentarikere i den svenske Riksdagen, Karin Åström.

Drøftet aktuelle utenrikspolitiske saker
I tillegg drøftet Larsen aktuelle utenrikspolitiske spørsmål med assisterende generalsekretær i EUs utenrikstjeneste (EEAS), Helga Schmid, ekspedisjonssjef i Midtøstenavdelingen i EEAS, Hugues Mingarelli, og formann i EUs komité for utenriks- og sikkerhetspolitikk (PSC), Olof Skoog.

Til toppen