Gratis kjernetid i barnehage for 4- og 5-åringer

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fra 1. august har alle familier med barn på fire eller fem år med lav inntekt rett til 20 timer i uken med gratis barnehage.

Bilde av barn i barnehagen sammen med kunnskapsministeren.
- Vi ønsker at alle skal ha tilgang til trygge barnehageplasser av høy kvalitet, sier Røe Isaksen. Foto: KD

- Gode barnehager bidrar til at barn får en god start i livet. Vi vet at for noen foreldre er prisen en grunn til at de velger å ikke ha barna sine i barnehagen. Med gratis kjernetid for alle 4- og 5-åringer vil flere av dem som trenger barnehagen mest få mulighet til å benytte seg av tilbudet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Samarbeidspartiene har blitt enige om at alle familier med barn på fire eller fem år eller barn med utsatt skolestart og som tjener mindre enn 405 000 kroner, skal få 20 timer i uken med gratis barnehage.

- Vi ønsker at alle skal ha tilgang til trygge barnehageplasser av høy kvalitet, sier Røe Isaksen.

Evalueringer av forsøk med gratis kjernetid viser at det bidrar til at flere barn med innvandrerbakgrunn rekrutteres til barnehagen. I forsøksområdene har barnehagebruken økt med 15 prosent, og tilbudet har en positiv effekt på skoleresultatene til barn med innvandrerbakgrunn.

Moderasjonsordning
Fra 1. mai innførte regjeringen også en ordning som gjør barnehagen billigere for alle familier med lav inntekt. Jo mindre en familie tjener, jo mindre betaler de for å ha barn i barnehagen.  Moderasjonsordningen skal sikre at ingen familier betaler mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass.

- Begge disse ordningene er viktige bidrag til at enda flere får muligheten til å benytte seg av et godt barnehagetilbud. Det er gode nyheter for barna, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Du kan lese mer om moderasjonsordningen