Historisk arkiv

- Lukke til med det vidare arbeidet!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Det nordnorske oljeselskapet North Energy lukkast med ei kapitalutviding på 400 millionar kroner, og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete gratulerer.

Det nordnorske oljeselskapet North Energy lukkast med ei kapitalutviding på 400 millionar kroner, og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete gratulerer.

- Eg vil gjerne få gratulere dykk med kapitalutvidinga. Eg har stor sans for at de har vald å satse i Nord-Noreg og i Finnmark, og håpar at dette kan inspirere andre til å gjere det same. Det gler meg at samarbeidet med SIVA sine innovasjonsmiljø ber frukter. Lukke til med det vidare arbeidet! seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.