Historisk arkiv

Gratulerer med dagen, alle rom!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

- 8. april i år feires den internasjonale romdagen for førtiende gang. Jeg gratulerer alle rom med dagen, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

I Oslo samarbeider to av romforeningene om en markering av dagen på Kulturhistorisk museum. Dette er andre gangen romdagen markeres i Norge, med taler, musikk, sang og dans. Departementet støtter arrangementet.

- Jeg er glad for at romforeningene samarbeider om arrangementet på romdagen, et samarbeid mellom gruppene er nødvendig for å få større tyngde bak ønskene om ulike tiltak for rom. Arrangørene gjør et viktig arbeid for å gjøre romkulturen og situasjonen til rom kjent, sier statsråden.

Regjeringen fortsetter arbeidet med oppfølgingen av Handlingsplanen for å bedre levekårene for rom i Oslo, som ble lagt fram i 2009. Oslo kommune er en sentral aktør i dette arbeidet, blant annet gjennom voksenopplærings- og veiledningstilbudet for rom som er etablert på Skullerud.

- Rom som har benyttet tilbudene ved senteret på Skullerud sier at de har godt utbytte av dette. Det er viktig at rom i større grad deltar aktivt i saker som angår dem, avslutter fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Den første verdenskongressen for rom ble holdt 8. april 1971, og denne dagen ble valgt som den internasjonale romdagen. Også romflagget ble vedtatt på denne kongressen og sangen “Gelem, Gelem” ble erklært som romhymnen. På den andre romkongressen i 1978 ble International Romani Union dannet, i Norge er Raya og Natasha Bielenberg representanter for foreningen. Disse kjenner vi også som drivkreftene bak den årlige sigøynerfestivalen i Oslo, som regjeringen i år støtter med 320 000 kroner.

Til toppen