Gratulerer med samefolkets dag!

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I dag blir det flagget med både det samiske og det norske flagget over hele landet. Det minner oss om at vi deler en felles historie, og at vi sammen må ta ansvar for framtiden.

–Det er en stor ære for meg å få være sameminister. Jeg gleder meg til å bidra til å styrke den samiske kulturen og de samiske språkene. Selv om denne dagen først og fremst er samenes dag, vil jeg oppfordre alle til å ta del i feiringen, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Stortingsmelding om digitalisering 

Regjeringen skal i løpet av året legge fram en stortingsmelding om samepolitikken – med tema digitalisering.

–Her skal vi trekke fram de gode tiltakene som allerede er satt i verk for å sikre samiske språkbrukere digitale muligheter. Vi skal belyse de utfordringene stat og kommune står ovenfor når de skal tilby digitale tjenester til samiske innbyggere, og de problemene samiske innbyggere støter på i en digital hverdag. Målet med regjeringens arbeid er at alle – også samiske språkbrukere – skal kunne ta del i det digitaliserte Norge, sier Hofstad Helleland.

Om samefolkets dag

Samefolkets dag feires til minne om det første samelandsmøtet som ble holdt i Trondheim 6. februar i 1917. Dagen markerer fellesskapet på tvers av landegrensene på Nordkalotten.

–Jeg var selv tilstede ved 100-årsjubileet i Trondheim. Det var en stor opplevelse, sier Hofstad Helleland.

Dagen ble for første gang feiret i 1993 og ble offisiell flaggdag i Norge i 2004. Det samiske flagget er felles for samene i Norge, Sverige, Finland og Russland og er et felles symbol for hele det samiske folket.

Læhkoeh biejjine – Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin – Gratulerer med dagen!

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00