- Gratulerer med verdens urfolksdag

I dag, 9. august, markerer vi FNs internasjonale urfolksdag. Verdens urfolksdag ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1994, og markerer det første møtet i FNs arbeidsgruppe for verdens urfolk i 1982.

- Jeg vil gratulere både Norges urfolk, samene, og alle andre urfolk med dagen i dag. Verdens urfolk representerer et stort språklig og kulturelt mangfold. Det er gledelig å se at det er et samhold mellom urfolk, og at urfolk i hele verden møtes. I Norge er blant annet Riddu Riđđu-festivalen i Kåfjord i Troms en viktig arena for formidling av kultur og kunnskap om urfolk fra hele verden, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Det er samtidig viktig å være klar over at mange urfolk fortsatt i dag blir utsatt for systematisk undertrykking og lever under svært vanskelige kår. Jeg er glad for at FN satte et sterkt fokus på urfolksrettigheter ved FNs verdenskonferanse for urfolk i fjor. Sluttdokumentet er et resultat av en åpen og inkluderende prosess, hvor urfolk har vært svært aktive. Fra norsk side er det spesielt positivt at dokumentet også er akseptabelt for urfolkene, sier Sanner.

- På verdens urfolksdag vil jeg gratulere alle verdens urfolk med dagen, men samtidig ønsker jeg å benytte anledningen til å minne om viktigheten av å følge opp sluttdokumentet fra Verdenskonferansen for urfolk. Statenes oppfølging vil være lakmustesten på om urfolks rettigheter respekteres, og Norge bør gå foran med et godt eksempel og vise vei. Det vil være viktig for alle de urfolkene i verden som sliter med både fattigdom og stadig undertrykkelse, sier fungerende sametingspresident Silje Karine Muotka.

Verdenskonferansen for urfolk ble avholdt i New York 22. og 23. september 2014. Konferansen vedtok enstemmig et ambisiøst sluttdokument hvor statene forplikter seg til å fremme urfolks rettigheter.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen