Gratulerer med verdens urfolksdag

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I dag, 9. august, markerer vi FNs internasjonale urfolksdag. – Jeg vil gratulere både Norges urfolk, samene, og alle andre urfolk med dagen i dag, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Verdens urfolksdag ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1994, og markerer det første møtet i FNs arbeidsgruppe for verdens urfolk i 1982. Årets tema er urfolks rett til utdanning.

Det er rundt 370 millioner urfolk i verden, fordelt på om lag 90 land. Mange urfolk lever under svært vanskelige forhold. På verdens urfolksdag har FN i år valgt å rette søkelyset mot retten til utdanning.

– Alle har rett til utdanning, det er en helt sentral rett og en viktig forutsetning for å kunne delta i samfunnet.  Vi vet at utdanning er nøkkelen til å utjevne sosiale forskjeller, gi bedre levekår og styrke integreringen av minoriteter i storsamfunnet. Derfor skal vi fortsette å være en pådriver for at alle får oppfylt retten til utdanning, sier Sanner.

Han mener at vi også i Norge kan bli bedre.
– Vi vet at vi også kan bli bedre her hjemme. Senere i høst kommer samisk språkutvalg med sin rapport. Jeg ser fram til å lese hva de anbefaler for å sikre samiske barn og unge opplæring i de samiske språkene, sier Sanner.

Sametingspresident Aili Keskitalo mener rett og mulighet til utdanning utgjør den viktigste arenaen for formidling av historie, verdier og framtidsstrategier for verdens urfolk. Hun viser til at urfolks rett til opplæring og utdanning har særskilt beskyttelse, både internasjonalt og i Norge, nettopp med bakgrunn i urfolkenes sårbarhet i forhold til statenes dominerende språk og kulturer.

– Vi har lovverket og de internasjonale reglene og prinsippene. Men selv i Norge er det utfordringer med tanke på implementeringen av urfolksrettighetene knyttet nettopp til språk og utdanning. Jeg ser derfor også fram til en fornyet politisk dialog om nettopp dette i kjølvannet av språkutvalgets anbefalinger, sier Keskitalo.

Plakat for Verdens urfolksdag
Foto: United Nations