Gratulerer med verdens urfolksdag

I dag markerer vi FNs internasjonale urfolksdag. – Gratulerer med dagen til samene og alle andre urfolk i verden, sier kommunal- og moderniseringsminister Monika Mæland.

Verdens urfolksdag ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1994, og markerer det første møtet i FNs arbeidsgruppe for verdens urfolk i 1982.

Det er rundt 370 millioner urfolk i verden, fordelt på om lag 90 land. De snakker svært mange forskjellige språk og representerer 5000 ulike kulturer. 

Årets tema: Urfolks migrasjon og bevegelse

FN har valgt migrasjon og bevegelse som tema for årets urfolksdag. Et stort press på landområder og ressurser, konflikter og klimaendringer er blant årsakene til at mange urfolk de siste årene har flyttet fra de tradisjonelle områdene sine og inn til tettsteder og byer. FN ønsker å sette fokus på at urfolksrettigheter også må beskyttes når urfolk bor utenfor tradisjonelle landområder.

Kommunal- og moderniseringsministeren sier at å forstå migrasjon og bevegelse også er sentralt for å forstå hvordan flere og flere samer i Norge lever sine liv. De senere årene har det vært befolkningsnedgang i en rekke tradisjonelle samiske områder, og stadig flere samer bor i større byer og tettsteder.

– I utformingen av norsk samepolitikk ligger det som bakgrunn at samer i Norge både bor på bygda og i byene. De kan ha helt ulike utfordringer og muligheter, og vi lytter til alle, sier kommunal- og moderniseringsministeren.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

Til toppen