Gratulerer Sametinget med 30-årsdagen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Jeg ønsker å gratulere Sametinget med 30 års-dagen. Sametinget har fantastiske resultater å vise til over de siste 30 årene, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Statsråden besøker Karasjok og skal hilse Sametingets plenum i anledning dagen.

– I 1989 hadde samisk språk og kultur ganske liten oppmerksomhet og status i det norske samfunnet. Nå bærer flere samer kofta med stolthet. Det er flere som kan snakke samisk og flere som vil lære seg et samisk språk. Slike resultater kommer ikke av seg selv, sier kommunal- og moderniseringsministeren.

Statsråden vil trekke frem arbeidet Sametinget har gjort for å belyse vanskelige og tabubelagte saker.

–Med Sametingets hjelp har vold og overgrep i samiske samfunn blitt løftet fram i lyset. Dagens sametingsråd har også satt hets og fordommer mot samer høyt på den politiske dagsordenen, sier Mæland.

– Dere har hatt et mot i saker som tradisjonelt har vært vanskelige å snakke om. Jeg er imponert, og det er også resten av regjeringen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.


Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00