Åpen konsultasjon om utdanningsmobilitet

Mobilitet står høyt på dagsorden innenfor utdanningsområdet, og Kommisjonen har åpnet en bred konsultasjon om utdanningsmobilitet. Dette og andre saker skriver utdanningsråd Ingveig Astad om i denne rapporten.

Europakommisjonen lanserte 8. juli en bredt anlagt åpen konsultasjon om utdanningsmobilitet. Alle interessenter, myndigheter, organisasjoner og enkeltpersoner inviteres og oppfordres til å gi synspunkter og innspill til konsultasjonsgrunnlaget, en såkalt grønnbok med tittelen "Promoting the learning mobility of young people". Synspunkter, innspill og eksempler på god praksis ønskes på et bredt spekter av tema og gjelder alle former for utdanningsmobilitet, særlig utdanningsmobilitet for unge i alderen 16-35 år.

Fokus er på utdanningsmobilitet mellom europeiske land som deltar i EUs utdanningsprogrammer, men konsultasjonen søker også å fremme utveksling og kontakt med land utenfor Europa. Økt utdanningsmobilitet i alle former og sammenhenger ses som svært viktig for Europas kunnskapsutvikling og konkurranseevne. I 2006 reiste ca. 310.000 unge ut med støtte fra EUs programmer. Dette er bare 0.3% av aldersgruppen 16-29 år i EU og tallet viser at mye mer kan gjøres. Visjonen er at et studieopphold, praksis- eller læringsperiode i et annet land skal være regelen heller enn unntaket; en naturlig del av alle typer utdanningsløp og en reell mulighet for alle unge europeere.  

Europakommisjonens melding om konsultasjonen og alle dokumenter er tilgjengelig her.

Konsultasjonssvar kan gis i form av svar og refleksjoner på åpne spørsmål i grønnboken, og det tilbys også et on-line multiple-choice spørreskjema. Konsultasjonen er åpen til 15. desember 2009.

ECVET og EQARF

Europaparlamentet vedtok Rekommandasjonene om ECVET og EQARF i desember 2008. Begge instrumenter er laget for gjøre gjøre mobilitet lettere. ECVET vil gjøre det lettere å identifisere, overføre og godkjenne yrkesutdanning og kompetanse fra andre land. EQARF vil være et redskap og referanseramme for landene i systematisk kvalitetsutvikling av yrkesutdanningssystemene. Både ECVET og EQARF er merket som relevante for å bli tatt inn i EØS-avtalen.

Rekommandasjon om etablering av et system for europeiske poeng innen yrkesutdanning (European Credit system for Vocational Education and Training – ECVET) er nå endelig vedtatt av EU og vedtaket er publisert 8. juli 2009.

Rekommandasjon om felles europeisk referanserammerk for kvalitetssikring i yrkesutdanning (European Quality Assurance Reference Framework for VET - EQARF) er nå endelig vedtatt av EU og vedtaket er publisert 8. juli 2009.

Sveriges formannskap i EU 2. halvår 2009

Sverige overtok formannskapet i EU 1. juli 2009.

Sverige har satt noen få og viktige prioriteringer for sitt arbeid på områdene utdanning, ungdom og kultur. Noen hovedoverskrifter og viktigste stikkord er: lærerutdanning og lærerrolle, skoleledelse, modernisering av universitetene og den viktige rollen for høyere utdanning i kunnskapstriangelet (Utdanning-Forskning-Innovasjon), skolens rolle for sosial integrasjon og integrasjon av innvandrere, utvikling av et nytt rammeverk for EUs ungdomspolitiske samarbeid fra 2010 og framover, styrke barn og unge i bruk av media og sikre tilgang til kultur i alle former (særlig for ungdom) for fremme av kreativitet.

Oppdatert informasjon om saker og informasjon om konferanser og seminarer finnes her. 

Mobilitet står høyt på dagsorden innenfor utdanningsområdet, og Kommisjonen har åpnet en bred konsultasjon om utdanningsmobilitet. Dette og andre saker skriver utdanningsråd Ingveig Astad om i denne rapporten.

Europakommisjonen lanserte 8. juli en bredt anlagt åpen konsultasjon om utdanningsmobilitet. Alle interessenter, myndigheter, organisasjoner og enkeltpersoner inviteres og oppfordres til å gi synspunkter og innspill til konsultasjonsgrunnlaget, en såkalt grønnbok med tittelen "Promoting the learning mobility of young people". Synspunkter, innspill og eksempler på god praksis ønskes på et bredt spekter av tema og gjelder alle former for utdanningsmobilitet, særlig utdanningsmobilitet for unge i alderen 16-35 år.

Fokus er på utdanningsmobilitet mellom europeiske land som deltar i EUs utdanningsprogrammer, men konsultasjonen søker også å fremme utveksling og kontakt med land utenfor Europa. Økt utdanningsmobilitet i alle former og sammenhenger ses som svært viktig for Europas kunnskapsutvikling og konkurranseevne. I 2006 reiste ca. 310.000 unge ut med støtte fra EUs programmer. Dette er bare 0.3% av aldersgruppen 16-29 år i EU og tallet viser at mye mer kan gjøres. Visjonen er at et studieopphold, praksis- eller læringsperiode i et annet land skal være regelen heller enn unntaket; en naturlig del av alle typer utdanningsløp og en reell mulighet for alle unge europeere.  

Europakommisjonens melding om konsultasjonen og alle dokumenter er tilgjengelig her.

Konsultasjonssvar kan gis i form av svar og refleksjoner på åpne spørsmål i grønnboken, og det tilbys også et on-line multiple-choice spørreskjema. Konsultasjonen er åpen til 15. desember 2009.

ECVET og EQARF

Europaparlamentet vedtok Rekommandasjonene om ECVET og EQARF i desember 2008. Begge instrumenter er laget for gjøre gjøre mobilitet lettere. ECVET vil gjøre det lettere å identifisere, overføre og godkjenne yrkesutdanning og kompetanse fra andre land. EQARF vil være et redskap og referanseramme for landene i systematisk kvalitetsutvikling av yrkesutdanningssystemene. Både ECVET og EQARF er merket som relevante for å bli tatt inn i EØS-avtalen.

Rekommandasjon om etablering av et system for europeiske poeng innen yrkesutdanning (European Credit system for Vocational Education and Training – ECVET) er nå endelig vedtatt av EU og vedtaket er publisert 8. juli 2009.

Rekommandasjon om felles europeisk referanserammerk for kvalitetssikring i yrkesutdanning (European Quality Assurance Reference Framework for VET - EQARF) er nå endelig vedtatt av EU og vedtaket er publisert 8. juli 2009.

Sveriges formannskap i EU 2. halvår 2009

Sverige overtok formannskapet i EU 1. juli 2009.

Sverige har satt noen få og viktige prioriteringer for sitt arbeid på områdene utdanning, ungdom og kultur. Noen hovedoverskrifter og viktigste stikkord er: lærerutdanning og lærerrolle, skoleledelse, modernisering av universitetene og den viktige rollen for høyere utdanning i kunnskapstriangelet (Utdanning-Forskning-Innovasjon), skolens rolle for sosial integrasjon og integrasjon av innvandrere, utvikling av et nytt rammeverk for EUs ungdomspolitiske samarbeid fra 2010 og framover, styrke barn og unge i bruk av media og sikre tilgang til kultur i alle former (særlig for ungdom) for fremme av kreativitet.

Oppdatert informasjon om saker og informasjon om konferanser og seminarer finnes her. 

Til toppen