Grønn uke i Brussel

23.-26. juni arrangerte Europakommisjonen Green Week i Brussel, den mest sentrale årlige miljøkonferansen i Europa. Over 4500 mennesker var med på mer enn 30 sesjoner om klimaspørsmål. Prominente representanter fra politikk, forvaltning, næringsliv og frivillige organisasjoner deltok. Her er EU-delegasjonens rapport.

 

Green Week i Brussel 23-26 juni - topptung massemønstring om klima

Les hele rapporten fra EU-delegasjonen.
 
1. Bakgrunn
I forrige uke arrangerte Kommisjonen Green Week i Brussel. Det deltok over 4500 mennesker i over 30 sesjoner som alle omhandlet klima. Neste års tema ser ut til å bli Biodiversitet. Konferansen har etablert seg som den mest sentrale årlige miljøkonferansen i Europa. Det var en rekke prominente deltakere fra politikk, forvaltning, næringsliv og frivillige organisasjoner. Programmet kan lastes ned her.
 
2. Hovedkonklusjoner
Kommisjonspresident Jose Manuel Barroso pekte på muligheten for endring som den finansielle krisen gir, og at viktig trekk fra Kommisjonen har vært å knytte klima- og energiagendaen sammen. Miljøkommissær Dimas pekte på utilstrekkelig fremgang i de internasjonale forhandlingene, men at man ikke kan feile i Købehavn-møtet. Han mente at NGOene har en nøkkelrolle gjennom offentlig påtrykk, og at tiden er inne til å mobilisere nå.

Miljøvernminister Andreas Carlgren (fra det innkommende svenske formannskapet) understreket at Europa skal lede an mot en ambisiøs klimaavtale. Miljø skal være drivkraft i økonomisk utvikling. Han viste til at Sverige selv har klart å forene økonomisk vekst med lavere utslipp. Han pekte også på at EUs 30%-mål skal brukes for å presse fram ambisiøse mål fra andre land.

Wang Yi (Kina) viste til Kinas arbeid for å øke energieffektiviteten (redusert energiinput per produsert enhet med 50 % i tiden 1990-2005), og deres mål om å redusere dette fremover (ytterligere 20 % i tiden 2006-2010). De har også mål om å øke fornybarandelen til 15%, fra 7,5% i 2005. Han viste også til Kinas langsiktige mål om ca. 50% redusert energibehov (som andel av BNP) og tilsvarende nedgang i CO2-utslipp. Utslippene skal toppes mellom 2030 og 2040. Kina vil måtte finne sin egen vei mot et lavkarbon-samfunn, og København vil ikke vil være sluttpunktet, men begynnelsen.

Tony Long fra WWF pekte på 20 års handlingslammelse, og at alvorlige endringer allerede finner sted.
Generaldirektør Karl Falkenberg fra DG Miljø avsluttet møtet med å si at den grønne uken hadde vært en suksess med gode diskusjoner og over 4.000 deltakere, i tillegg til deltakere via internett.

3. Nærmere inntrykk fra enkelttemaer
Vedlagt følger et kort dokument med inntrykk og vurderinger fra de mest sentrale sesjonene undre konferansen. Kinas politikk og virkemidler ble drøftet, siste nytt fra næringslivet, auksjonssystemets utfordringer, medias rolle og forholdet mellom USA, EU og Kina.

De enkelte innleggene kan også lastes ned fra dette nettstedet.  

Et sentralt innlegg fra Kina (se ovenfor under hovedkonklusjoner) finnes her.  

23.-26. juni arrangerte Europakommisjonen Green Week i Brussel, den mest sentrale årlige miljøkonferansen i Europa. Over 4500 mennesker var med på mer enn 30 sesjoner om klimaspørsmål. Prominente representanter fra politikk, forvaltning, næringsliv og frivillige organisasjoner deltok. Her er EU-delegasjonens rapport.

 

Green Week i Brussel 23-26 juni - topptung massemønstring om klima

Les hele rapporten fra EU-delegasjonen.
 
1. Bakgrunn
I forrige uke arrangerte Kommisjonen Green Week i Brussel. Det deltok over 4500 mennesker i over 30 sesjoner som alle omhandlet klima. Neste års tema ser ut til å bli Biodiversitet. Konferansen har etablert seg som den mest sentrale årlige miljøkonferansen i Europa. Det var en rekke prominente deltakere fra politikk, forvaltning, næringsliv og frivillige organisasjoner. Programmet kan lastes ned her.
 
2. Hovedkonklusjoner
Kommisjonspresident Jose Manuel Barroso pekte på muligheten for endring som den finansielle krisen gir, og at viktig trekk fra Kommisjonen har vært å knytte klima- og energiagendaen sammen. Miljøkommissær Dimas pekte på utilstrekkelig fremgang i de internasjonale forhandlingene, men at man ikke kan feile i Købehavn-møtet. Han mente at NGOene har en nøkkelrolle gjennom offentlig påtrykk, og at tiden er inne til å mobilisere nå.

Miljøvernminister Andreas Carlgren (fra det innkommende svenske formannskapet) understreket at Europa skal lede an mot en ambisiøs klimaavtale. Miljø skal være drivkraft i økonomisk utvikling. Han viste til at Sverige selv har klart å forene økonomisk vekst med lavere utslipp. Han pekte også på at EUs 30%-mål skal brukes for å presse fram ambisiøse mål fra andre land.

Wang Yi (Kina) viste til Kinas arbeid for å øke energieffektiviteten (redusert energiinput per produsert enhet med 50 % i tiden 1990-2005), og deres mål om å redusere dette fremover (ytterligere 20 % i tiden 2006-2010). De har også mål om å øke fornybarandelen til 15%, fra 7,5% i 2005. Han viste også til Kinas langsiktige mål om ca. 50% redusert energibehov (som andel av BNP) og tilsvarende nedgang i CO2-utslipp. Utslippene skal toppes mellom 2030 og 2040. Kina vil måtte finne sin egen vei mot et lavkarbon-samfunn, og København vil ikke vil være sluttpunktet, men begynnelsen.

Tony Long fra WWF pekte på 20 års handlingslammelse, og at alvorlige endringer allerede finner sted.
Generaldirektør Karl Falkenberg fra DG Miljø avsluttet møtet med å si at den grønne uken hadde vært en suksess med gode diskusjoner og over 4.000 deltakere, i tillegg til deltakere via internett.

3. Nærmere inntrykk fra enkelttemaer
Vedlagt følger et kort dokument med inntrykk og vurderinger fra de mest sentrale sesjonene undre konferansen. Kinas politikk og virkemidler ble drøftet, siste nytt fra næringslivet, auksjonssystemets utfordringer, medias rolle og forholdet mellom USA, EU og Kina.

De enkelte innleggene kan også lastes ned fra dette nettstedet.  

Et sentralt innlegg fra Kina (se ovenfor under hovedkonklusjoner) finnes her.  

Til toppen