Grenseregionalt samarbeid etter norsk modell

EØS-midlene

Bulgaria grenser mot fem land. For å styrke samarbeidet mellom kommuner på hver side av grensen, får bulgarerne inspirasjon og bistand fra Norge.

I 20 år har Barentssekretariatet jobbet med grenseregionalt samarbeid for å styrke kontakten og samarbeidet mellom Norge og Russland. Erfaringene fra dette samarbeidet er unike i en europeisk sammenheng.

Gjennom EØS-midlene er Barentssekretariat engasjert for å dele og få erfaringer fra grenseregionalt samarbeid i Slovakia og Bulgaria.

– Arbeidet med EØS-midlene har bidratt til at vi kan formalisere vårt engasjement innenfor europeisk grenseregionalt samarbeid, sier Rune Rafaelsen i Barentssekretariatet.

Nylig ble prosjektet «Bulgarian Border Dialogues» lansert i Sofia. Prosjektet bygger på et liknende prosjekt Barentssekretariatet startet i Barentsregionen tidligere i år.

Innsamling av data
– Begge prosjektene har som mål å gjøre sosial og økonomisk nøkkeldata om regional utvikling og grensekryssende virksomhet bedre tilgjengelig for offentligheten. I løpet av de neste 3-4 årene skal data om handel, grensekryssinger, visum, lokale levekår og mye annet samles inn og gjøres tilgjengelig med moderne informasjonsteknologi, sier Rafaelsen.

I tillegg skal journalister og informasjonsarbeidere inviteres til å delta i nettbaserte kurs i datajournalistikk. Prosjektet skal også styrke samarbeidet mellom de statistiske myndighetene i Bulgaria og nabolandene Tyrkia, Makedonia og Serbia. I sum skal dette bidra til å styrke kontakten og det grensekryssende samarbeidet.

– Vi har etablert et meget godt forhold til våre bulgarske partnere og er imponert over hva vi har sett så langt, sier Rafaelsen.

Gjennom Kommunesektorens organisasjon (KS) er også norske kommuner engasjert i regionalt samarbeid med bulgarske lokale myndigheter. Totalt støtter Norge de to prosjektene med om lag 2 millioner euro gjennom EØS-midlene.

Trysil kommune engasjert
Bulgarske kommuner viste stor interesse for norske erfaringer under lanseringen i slutten av februar. Ordfører Ole Martin Norderhaug i Trysil var spesielt invitert til Sofia. Bulgarerne var særlig interessert i grønne prosjekter som den norske grensekommunen har iverksatt:

– Møtet med bulgarske kolleger var tankevekkende knyttet til spørsmål om demokrati, selvråderett og økonomi. Vi diskuterte felles utfordringer knyttet til bærekraftig utvikling, og mener å se både utfordringer og muligheter for produksjon av fornybar energi basert på lokalt råstoff, sier Norderhaug.

Han har tilbudt bulgarerne å bidra med kompetanse om teknologi og organisering av bioenergianlegg.

– Vi har også mye kompetanse på energiøkonomisering i bygg der vi blant annet får støtte gjennom EU-midler, sier Norderhaug.

Til toppen