Gresk statsminister: – Takk for støtten, Norge!

EØS-midlene

– Norge har spilt en viktig rolle i å hjelpe de landene som er i økonomisk tilbakegang i Europa og som har behov for hjelp, sier den greske statsministeren Antonis Samaras i en videohilsen til Europaportalen.

Samaras er særlig takknemlig for Norges støtte til Hellas gjennom EØS-midlene. Hellas har mottatt bidrag fra Norge siden 1994. I inneværende periode er det satt av 63,4 millioner euro (over 500 millioner kroner) i EØS-midler for å bidra til å redusere økonomiske og sosiale ulikheter i Hellas. Støtten styrker også kontakten og samarbeidet mellom våre to land.

Slik er støtten fordelt:

Asyl og migrasjon 20,9 millioner euro
Tiltak for fattige og hjemløse i Aten 4,2 millioner euro
Frivillige organisasjoner 7,3 millioner euro
Fornybar energi 9,5 millioner euro
Vann- og havressurser (inkludert vannforsyning på greske øyer) 9,5 millioner euro
Forskning 3,0 millioner euro


En del av støtten fordeles etter åpne utlysninger. Det er lagt til rette for at norske partnere kan delta og få støtte til prosjektsamarbeid. For øyeblikket er det utlyst støtte til frivillige organisasjoner.

Hellas står over store utfordringer som følge av finanskrisen. Arbeidsløsheten har nådd hele 60 prosent for ungdom, og over 27 prosent i befolkningen generelt.

– Vi forstår at dette betyr at vi må gjennomgå store omstillinger. Vi gjennomfører nødvendige tiltak, og oppfyller forpliktelsene overfor våre långivere. Tidligere snakket man om «Grexit» fra euroen, nå snakker alle om den greske fremgangen innenfor eurosamarbeidet, sier den greske statsministeren i videohilsenen.

Møtte Solberg
Hellas har EUs formannskap fram til sommeren, og Samaras sier han vil gjøre det han kan for å ivareta og styrke de gode forbindelsene og samarbeidet mellom EU og Norge.

– Det var svært hyggelig å ha den norske statsministeren på besøk i desember. Hun er en fantastisk person og vi hadde en god samtale. Jeg vil sette pris på å besøke Norge, samtidig gleder vi oss til å få mange norske venner på besøk i sommerferien, sier Samaras.

Til toppen