Grønn framtid med blå himmel

Innlegg av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Publisert i Dagsavsiden 26. oktober 2015

I Dagsavisen etterlyser Rasmus Hansson økt satsing på kollektiv, tog og sykkelveier. Da overrasker det meg at De grønne har valgt å gå til sengs med de røde partiene i Oslo.

Dette er utviklingen etter regjeringsskiftet, kort oppsummert:

Jernbane

Bevilgningene har økt med 50 prosent – det tilsvarer rundt 6 milliarder kroner årlig. For første gang på tiår reduseres forfallet. Bevilgningene til planlegging av ny jernbane er økt fra 47 millioner kroner i 2012 til 1.144 millioner kroner for 2016. Det går nå ca. 100 flere tog fra Oslo S hver dag. Resultat: Rekordvekst i antall reisende. Og: Økning i godsvolum på jernbane etter mange år med nedgang.

Dersom vi skulle fulgt rødgrønn Nasjonal transportplan, så skulle vi kuttet jernbanebevilgningen med 2,5 milliarder kroner i 2016. Det ville vært meningsløst.

Kollektiv

De to siste år med rødgrønn regjering ble Oslo tildelt 180 millioner kroner til kollektivsatsing gjennom Belønningsordningen. De to første årene med H/FrP/KrF/V er tilsvarende bevilgning økt til 715 millioner kroner. Det er en firedobling.

I tillegg har vi lovet å dekke 50 prosent av investeringene i ny kollektivinfrastruktur, og bevilger allerede penger til Fornebubanen. Dette er et prosjekt som den rødgrønne regjeringen ikke ville forplikte seg til.

Sykkelvei

I budsjettet for 2016 foreslår regjeringen å øke sykkelveibevilgningene med 50 prosent. Og vi gjennomfører prosjektene vi lover. Mens man under rødgrønn regjering kun bygget 70 prosent av de antall kilometer sykkelvei man planla, så bygget Vegvesenet i 2014 34 prosent mer enn de estimerte.

Biler

MDGs rødgrønne venner valgte å fylle opp gatene med dieselbiler som fikk lavere avgifter. Dagens flertall har i stedet gitt plug-in hybridbiler avgiftsfordeler.

Innen grønn transport leverer altså regjeringen, KrF og Venstre mer enn MDGs røde venner gjorde i regjering.

For oss handler dette om å skape bedre byer. Vi må legge til rette for bedre hverdagsreiser, slik at flere ønsker å bruke kollektivtilbudet eller gå og sykle. Derfor jobber vi også tett med telekomaktørene for å bygge ut mobil- og datadekning langs kollektivtraseer.

Vi tror at folk flest vil foretrekke kollektivtilbud fremfor bil dersom tilbudet har høy frekvens, holder rutetidene, og legger til rette for man kan utnytte tiden om bord til nyttige ting.

Jeg merker meg at MDG tror folk alltid vil velge bil og alltid vil se på bil som best. Løsningen til MDG er derfor å ødelegge bilens fordeler ved å skape kø gjennom en underdimensjonert infrastruktur. Det er en lite fremtidsrettet løsning – for næringsliv, for håndverkere, for pendlere og for alle oss som vil ha et bedre bymiljø.