Nye batterier reduserer forurensingen fra lastebiler

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Står disse to karene med deler av løsningen på klimautfordringen i hendene? Nxtech fra Fredrikstad og Skeleton Technologies i Estland har sammen utviklet en teknologi som kan redusere lastebilers drivstoff- og batteriforbruk.

Til sammen 15 prosjekter for å fremme grønt innovasjonssamarbeid mellom Norge og Estland har mottatt støtte. Foto: Eino Kink-Äripäev

To nye typer batterier er nøkkelen til prosjektets suksess:

  1. en energibesparende startfunksjon for lastebiler og andre tyngre kjøretøy, og
  2. et batteri som lagrer energien som blir produsert når kjøretøyet bremser. Denne energien kan senere brukes når kjøretøyet akselererer.  

Teknologien kan redusere en lastebils energiforbruk med opptil 25 prosent. Dette vil også forlenge batteriets levetid og minske forbruket av batterier. Se video lenger ned i saken.

Prosjektet er gjort mulig med ca. 600.000 euro i støtte fra Norge gjennom EØS-midlene.

     Les mer: Hva er EØS-midlene?

Slike teknologiske nyvinninger er helt avgjørende skal Europa klare å innfri sine klimaforpliktelser. I EU står lastebiler og busser for rundt 25 prosent av CO2-utslippene i transportsektoren, eller fem prosent av de totale klimagassutslippene.

Transport er også den største kilden til klimagassutslipp i Norge (31 prosent). 

Ikke mulig uten støtte

– Vi er ledende i bransjen. Vi fokuserer på å hjelpe kundene våre å redusere CO2-utslipp og energibruk. Dette ville ikke vært mulig uten den nye teknologien som ble utviklet i prosjektet, sier prosjektdirektør Oliver Ahlberg i Skeleton Technologies.

Prosjektet er ett av 15 grønne innovasjonsprosjekter i Estland som Norge finansierer med til sammen seks millioner euro gjennom EØS-midlene. Innovasjon Norge har spilt en nøkkelrolle for å engasjere norske selskaper som partnere i prosjektene.