Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Grønne laksekonsesjoner: klager på avvisningsvedtak er ferdig behandlet

Nærings- og fiskeridepartentet har nå behandlet ferdig de siste klagene på avvisning av søknader om grønne laksekonsesjoner. - Jeg mener vi har hatt en effektiv og god behandling av klagene. De fleste avvisningsvedtakene er omgjort, og vi kan fremover legge vekt på den egentlige jobben som dreier seg om hvilke søkere som oppfyller de grønne kriteriene best, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Nærings- og fiskeridepartementet har nå behandlet ferdig de siste klagene på avvisning av søknader om grønne laksekonsesjoner. - Jeg mener vi har hatt en effektiv og god behandling av klagene. De fleste avvisningsvedtakene er omgjort, og vi kan fremover legge vekt på den egentlige jobben som dreier seg om hvilke søkere som oppfyller de grønne kriteriene best, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Departementet omgjorde i dag 60 av 62 avvisningsvedtak i den siste gruppen saker (C – ”mørkegrønne-konsesjoner”). Tidligere har avvisningsvedtak i de to andre gruppene (lukket budrunde og Troms/Finnmark) blitt omgjort.

De to sakene som ikke ble omgjort var fra ett og samme selskap, og dreide seg om dokumentasjon av betalingsevne for vederlaget. - Denne konkrete dokumentasjonen vurderte vi til ikke å være tilstrekkelig for å si noe om selskapets betalingsevne, sier fiskeriministeren. Totalt er det da bare to søknader som er avvist. I tillegg er det tre avvisningsvedtak som det ikke ble klaget på.

Fiskeridirektoratet lyste i juni i fjor ut 45 nye laksekonsesjoner. Faggruppen avviste 118 av 255 søknader på grunn av formelle feil. Med unntak av to saker har departementet opphevet alle avvisningsvedtakene som er behandlet, og sender søknadene tilbake til Faggruppen for videre saksbehandling.

- Vi ønsker at tildelingsrunden skal bli best mulig i den forstand at flest mulig av søkerne er med. Hensikten med tildelingsrunden er å få fram nye teknologiske løsninger som kan bidra til å løse miljøutfordringene knyttet til lus og rømming. En bred konkurranse gir best utgangspunkt for å få fram de beste løsningene, og det får vi nå, sier Aspaker.

Til toppen