Grønt lys for klimakvoter i luftfarten

Rapport fra miljøråd Knut F. Kroepelien, EU-delegasjonen

Fra og med 1. januar 2012 ble all norsk luftfart tatt inn i det europeiske kvotesystemet, på lik linje med EU-landene. Hensikten er å få ned klimagassutslippene fra flytrafikken. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

Flytrafikk gir et raskt økende bidrag til klimagassutslippene. En integrering av luftfarten i EUs kvotehandelssystem betyr imidlertid at luftfarten vil redusere de samlede utslippene med 36 prosent fram til 2015 og 46 prosent fram til 2020, sammenlignet med forventet utslippsutvikling uten nye tiltak.

Direktivet fra 2008 slår fast at alle flyselskaper, inkludert de fra tredjeland, fra 1. januar 2012 må tilpasse seg det europeiske klimakvotesystemet når de lander eller tar av fra flyplasser i EØS-området.

Klar EU-dom
Flere amerikanske flyselskaper mente at direktivet var i strid med internasjonal rett, blant annet Chicago konvensjonen, Kyoto Protokollen og Open Skies Agreement, fordi det etter deres vurdering innebærer en skatt på drivstoffforbruk, samt fordi direktivet får virkning utenfor EUs territorielle jurisdiksjon.

21. desember avsa EU-domstolen dom i saken om klimakvoter i luftfarten. Dommen er som forventet at direktivet ikke er i strid med internasjonal rett. Sentralt er det at domstolen har avvist at systemet er basert på at EU regulerer aktivitet i internasjonalt luftrom eller i tredjelands luftrom (extraterritoriality) i strid med folkeretten. Domstolen peker på at kvoteplikt først oppstår ved landing/take off i EØS-området.

Spennende fortsettelse
Spenningen går nå på om USA vil vedta en lov (som har gått gjennom Representantenes hus, men ikke Senatet) som gjør det umulig for amerikanske flyselskaper å følge systemet. Videre skal det ikke utelukkes en WTO-prosess eller handelspolitiske virkemidler.

EU-delegasjonen arrangerer et dagsseminar i  Norway House i Brussel den 7. februar 2012 om luftfart og klimapolitikk i samarbeid med organisasjonen Transport and Environment (T&E). Det blir om kort tid mulig å melde seg på seminaret som blant annet vil harepresentanter fra EU, Den internasjonale sivile flyorganisasjonen (ICAO), Australia og andre land i panelet. Fra Norge deltar politisk rådgiver i Miljøvernsdepartementet, Audun Garberg. Norge støtter EU i arbeidet med å prise klimautslipp i luftfarten og har implementert kvotesystemet i norsk rett.  

Til toppen