Grøntsektoren kan være stolt av seg selv

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Med disse ordene startet landbruks- og matminister Sylvi Listhaug sitt innlegg på Gartnerseminaret på Lillestrøm. Hun mener sektoren har vist en formidabel evne og vilje til omstilling i et marked i stadig endring.

Seminaret som arrangeres 9. - 10. november opplever rekorddeltakelse med 270 påmeldte. Styreleder i Gartnerhallen Anders Nordlund åpnet dagen med å fortelle at Gartnerhallen, sammen med BAMA og Norgesgruppen oppretter et GRO-fond som skal gi 100 millioner til utviklingsprosjekt.

– Dette er svært gledelige nyheter. Er det noe som er viktig for grøntsektoren så er det forskning og utviklingen. Det er helt nødvendig for å være konkurransedyktig på sikt, sier Sylvi Listhaug.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug under dagens tale på Gartnerseminaret 2015
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug under dagens tale på Gartnerseminaret 2015. Foto: Mari Astad/Gartnerhallen

Flere bedrifter i matsektoren søker SKATTEFUNN

Listhaug forteller om hvordan Regjeringen gjennom blant annet forbedring av SKATTEFUNN-ordningen har lagt til rette for økt satsing på forskning og utvikling. – Matsektoren er blant sektorene som i 2015 hadde sterkest vekst i antall søknader til SKATTEFUNN, økningen var på 55,4 prosent sammenliknet med i fjor, sier Listhaug.

SKATTEFUNN har skapt muligheter i grøntsektoren. Eksempelvis Veksthuset på Mære Landbruksskole som har utviklet ny teknologi for varmegjenvinning, en teknologi som gir gode og miljøvennlige vekstforhold for tomater og Toten-bedriften Selmer Utvikling som forsøker å lage salgbare produkter av løkskrell.

Regjeringens mål er å få flere profesjonelle heltidsbønder, og det er ikke størrelsen på gården det kommer an på men hva man gjør ut av gårdens ressurser. Regjeringen har gjort en rekke grep for å legge bedre til rette for gründerbønder. Et viktig grep har vært å øke investeringsmidlene i Innovasjon Norge som kan tilrettelegge for lokalmatproduksjon, grønt reiseliv, Inn på Tunet eller andre tilleggsnæringer.

Formidabel økning i grøntsortimentet

Listhaug viser til flere eksempler på hvordan frukt-, bær- og grønnsaksbønder har tilpasset seg kundenes behov. Ikke minst når det gjelder utviklingen av sortimentet. – Før var det en type tomat å få kjøpt. Den var stor, rund og rød. Nå er det mange sorter å velge mellom som er en av grunnene til at nordmenn spiser mer tomat, sier Listhaug.

Den økende etterspørsel, seks prosent vekst bare fra i fjor til i år, viser at grøntsektoren har fantastiske muligheter.

Åpning for import av frukttrær, og åpning for import av jordbærplanter fra EU gir frukt- og bærbønder mulighet til raskere fornyelse og produksjonsøkning i sine frukt- og bærfelt. 

Tollvernet

Grøntsektoren er den sektoren innenfor landbruket som har det svakeste tollvernet. Statsråden ser utfordringene men påpeker samtidig at forbrukerne i stor grad velger norske produkter selv om disse i noen tilfeller er dyrere enn importerte.

– Dette henger sammen med at norske produkter nyter stor tillit blant norske forbrukere. Vårt utgangspunkt er selvfølgelig uansett å ta vare på norske interesser i artikkel 19 forhandlingene med EU, avslutter Sylvi Listhaug.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og styreleder i Gartnerhallen, Anders Nordlund.
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og styreleder i Gartnerhallen, Anders Nordlund. Foto: Mari Astad/Gartnerhallen