Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gründere og skattebetaling

Innlegg i Aftenposten

I Aftenposten 21.08. tar Rolf Utgård til orde for at ordningen med forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende må endres. Begrunnelsen er at det bør være større sammenfall mellom skattebetaling og inntjening.

Dagens regler tilstreber nettopp det. Forskuddsskatten for personlige skattytere forfaller i fire like store terminer i løpet av inntektsåret. Tanken er at inntekter skal beskattes samtidig som opptjeningen skjer. Næringsdrivende kan dessuten kreve endringer i forskuddsskatten slik at skatten sammenfaller bedre med inntjeningen.

Utgård er kritisk til at hele årets forskuddsskatt forfaller til betaling dersom en termin ikke blir betalt til forfall. Jeg er enig med Utgård i at denne regelen bør benyttes med forsiktighet og dette fremgår da også av skatteetatens retningslinjer  Kommunikasjonen med skattyterne vil imidlertid bli justert slik at det tydeligere kommer frem at mindre fristoversittelser ikke medfører at de senere terminene vil bli innkrevd før ordinært forfall.

Utgård foreslår at skatteoppkrever sender den næringsdrivende en sms eller brev med spørsmål om forklaring før varsel om tvangsinnfordring sendes. Åpen og god kommunikasjonen med skattyterne er viktig og innspillet vurderes av Skatteetaten.

Regjeringen gjør mer. Vi forenkler og samkjører regelverket innen skatteforvaltning for å få likere frister og mer ensartede regler, og oppretter ny uavhengig skatteklagenemnd. Skattyters rettssikkerhet er viktig for denne regjeringen.

Til toppen