Gry Hamarsland utnevnt til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Gry Hamarsland, Lier, er i statsråd i dag utnevnt til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet. Hamarsland er 49 år og skal være avdelingsdirektør i Planseksjonen i Bane- og planavdelingen.

Hamarsland er i dag fagdirektør i Husbanken. Hun har hovedfag i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og har tidligere jobbet i blant annet Econ Analyse og Direktoratet for økonomistyring.

Planseksjonen har ansvar for strategisk planlegging inkludert arbeidet med Nasjonal transportplan samt departementets arbeid knyttet til ny teknologi og samordning av forskning og utredning.