Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gutulia nasjonalpark feiret 50-års jubileum

Gutulia nasjonalpark i Engerdal i Hedmark feiret 50-årsjubileum lørdag 25. august med klima- og miljøminister Ola Elvestuen til stede. Gutulia, ikke langt fra Femunden, er Norges minste og tredje eldste nasjonalpark. Den er spesielt kjent for gammel skog.

Ordfører Lars Erik Hyllvang og klima- og miljøminister Ola Elvestuen.
Ordfører i Engerdal Lars Erik Hyllvang og klima- og miljøminister Ola Elvestuen under feiringen av 50-årsjubileet for Gutulia nasjonalpark i Engerdal i Hedmark.

Nasjonalparkene er en av grunnpilarene i norsk naturforvaltning. Det ikke størrelsen det kommer an på, men hvilke kvaliteter nasjonalparken har. Gutulia er en liten perle hvor gammelskogen gir husly for mange ulike planter og dyr, sier Ola Elvestuen.

Det var Elvestuens første besøk i denne nasjonalparken på bare 23 kvadratkilometer. Hardangervidda nasjonalpark er til sammenligning 150 ganger større.

Gutulia har ikke merkede stier eller overnattingshytter bortsett fra en tre kilometer lang merket sti til Gutulisetra. Jubileumsarrangementet på setervollen samlet rundt 200 gjester, både fastboende, hyttefolk og tilreisende. Fylkesmann i Hedmark Sigbjørn Johnsen var en av gratulantene sammen med Elvestuen, og ordfører i Engerdal Lars Erik Hyllvang ledet arrangementet.

– I Gutulia er det 300 år gamle graner og 400 år gamle furuer. Det er en liten, men viktig nasjonalpark. Vi må ta vare på dette naturmangfoldet for framtida. Nasjonalparkene er også viktige for friluftslivet og dermed for folkehelsa, sier Ola Elvestuen.

Gutulia er spesiell fordi det ikke er drevet moderne skogsdrift der. Dermed har trærne fått stå til de dør en "naturlig" død, til glede for lav, sopp og insekter som har sitt leveområde i gammel skog. Slike skogsområder blir det færre og færre av. 

–Gutulia er nesten uberørt av mennesker, men den er på samme tid også berørt av mennesker. Setervollene viser spor av seterdrift helt fra 1700-tallet, og sørsamene har brukt området til reindrift i generasjoner, sa Elvestuen i sin tale.

Hele sommeren har det vært jubileumsmarkering på Gutulisetra. Det har vært guidede fagturer og ulike arrangementer hver lørdag. Disse har vært godt besøkt. Nasjonalparkforvaltningen har gjort en stor jobb med tilrettelegging og informasjon om natur- og kulturverdiene.

Gutulisetra er også tilrettelagt for bevegelseshemmede ved at det går båt over sjøen i høysesongen, og det er laget rullestolsti fra brygga.

–Dette er et  eksempel på god og framtidsrettet nasjonalparkforvaltning. Jeg er glad for å møte dem som tar vare på Gutulia, og er sikker på at de som kommer hit om 100 år vil få en like god opplevelse, sier Elvestuen.

Ola Elvestuen og publikum på Gutulia nasjonalpark
Mange hadde møtt opp på Gutulisetra under jubileumsmarkeringen, hvor Ola Elvestuen var en av gratulantene.
Ola Elvestuen i skogen i Gutulia.
Ola Elvestuen fikk en smakebit på hva Gutulia har å by på av urskog med trær som er flere hundre år gamle.
Til toppen