Norge vil gi 300 millioner til Guyana

Avskogingen i Guyana holder seg stabilt lav, viser nye tall. Norge vil gi i overkant av 300 millioner kroner til Guyana for fortsatt lav avskoging og forbedring av styresett i skogsektoren.

Avskogingsraten til det søramerikanske landet Guyana gikk noe ned fra 2012 til 2013, ifølge en uavhengig verifikasjonsrapport.

- Årets avskogingstall er gode nyheter. Guyana har store sammenhengende områder med urørt regnskog. Avskogingen er blant verdens laveste. Gjennom vårt regnskogsamarbeid ønsker vi å bidra til at denne utviklingen fortsetter, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

I 2013 var landets avskogingsrate på 0,068 prosent. Det betyr at avskogingen i Guyana ligger stabilt på et av de laveste nivåene i verden.

Støtter grønn utvikling
Den vanlige veien til økonomisk vekst og utvikling i skogrike land som Guyana, er å tjene penger på storstilt hogst og andre næringsveier som bidrar til å ødelegge skogen.

- Norge vil gjennom partnerskapet med Guyana støtte landets ambisjon om å beholde skogen sin og samtidig ha økonomisk vekst, sier Sundtoft.

Guyana vil bruke pengene fra Norge til å gjennomføre en lavkarbonstrategi. Som del av strategien vil blant annet landrettigheter for urfolk styrkes. Det er også planlagt investeringer i strategiske klimatilpasningstiltak, som for eksempel styrking av infrastruktur som skal forebygge flom i Guyanas kystregion.

- Urfolk er de beste regnskogvokterne. Der det bor urfolk er det  også mindre avskoging. Vi mener det er svært viktig å styrke rettighetene til urfolk og lokalsamfunn. Derfor er jeg svært glad for at myndighetene i Guyana vil bruke betydelige ressurser på å bedre urfolks levekår, blant annet gjennom å støtte utvikling i urfolkslandsbyer, sier Sundtoft.

Betaler for resultater.
Norge betaler Guyana for å holde avskogingen lav. Betalingen skjer etterskuddsvis, for resultater landet har levert i foregående år. Slik sikrer Norge at det betales for faktiske unngåtte klimagassutslipp fra avskoging, ikke bare for gode intensjoner. Norge betaler også for tiltak som styrker skogforvaltningen i landet.

Årets utbetaling skjer både på bakgrunn av gode avskogingstall fra 2013, og fordi Guyana har hatt fremgang på avtalte kriterier for å bedre styresett i landet.

Guyana har til sammen tjent i underkant av 1,3 milliarder i klima- og skogpartnerskapet med Norge. Klima- og skogpartnerskapet mellom Guyana og Norge er inne i sitt siste år. Landene vil, primært på resultatene oppnådd så langt, vurdere mulighetene for videre samarbeid.

Her kan du lese avtaltedokumentet ”Joint Concept Note” mellom Norge og Guyana som beskriver hvilken fremgang for styresettreformer som vil ligge til grunn for utbetalingen.

Til toppen