Retningslinjer for håndtering av "forringede verdipapirer".

Kommisjonen la 25. februar frem retningslinjer for håndtering av "forringede verdipapirer" (impaired assets). Finansråd Kari Anita Syverud rapporterer.

Kommisjonen definerer forringede verdipapirer som verdipapirer hvor banker kan forventes å måtte ta tap (for eksempel ABS basert på amerikanske sub-prime lån). Kommisjonen anser at en felles europeisk tilnærming nå er nødvendig for å håndtere disse verdipapirene for å sikre at tapene blir synliggjort og gjenvinne tilliten i markedene slik at banker kan bruke sin kapital til å forsette sine normale lånefunksjoner.

Kommunikasjonen peker på at normal kredittflyt er avhengig av tillit til bankenes balanser, og at mye av kapitalen som er tilført bankene over den siste tiden er blitt "hamstret" av banker som en buffer til fremtidige tap knyttet til verdipapirer.
 
Kommisjonen presenterer ulike metoder for hvordan dette kan gjøres på en riktig måte, blant annet oppkjøp av verdipapirer (herunder også opprettelse av egne institusjoner eller såkalte "bad banks") og garantiordninger. Det vil være opp til medlemslandene om og hvordan de ønsker å utforme en slik plan, men Kommisjonen legger vekt på at tiltak nå er nødvendig for å normalisere lånemarkedet.

Det understrekes at statene må ta hensyn til sin budsjettsituasjon. og at land ikke må iverksette tiltak som kan undergrave tilliten til offentlige finanser. Budsjettsituasjonen bør også være styrende for utforming av et eventuelt tiltak. Kommisjonen viser her til enkelte lands økte finansieringskostnader. Uten å nevne tall sier Kommisjonen at estimerte tap er høye relatert til medlemslandenes BNP (på pressekonferansen viste man til estimater fra IMF og Rubini, men ingen ønsket å kommentere disse estimatene eller si noe om størrelsesorden av tap i EU).
 
Når det gjelder organisering anbefales "hybride tilnærminger", hvor de forringede verdipapirene separeres fra bankenes balanse i egne enheter (enten i eller utenfor banken) med en eller annen form for statlig garanti. I lys av budsjettsituasjonen mener Kommisjonen at det kan være riktig å fokusere tiltakene på et begrenset antall banker av systemviktighet. Kommunikasjonen inneholder også en oppsummering av ulike tilnærminger og tidligere erfaringer med lignende tiltak, herunder erfaringer fra den svenske bankkrisen tidlig på 90-tallet, og anbefalinger knyttet til prising.

Retningslinjene for anvendelse av statsstøtte er basert på følgende prinsipper:

- full transparency and disclosure of impairments, which has to be done prior to government intervention;
- coordinated approach to the identification of assets eligible for asset relief measures through development of eligible categories of assets ("baskets");
- coordinated approach to valuation of assets ex-ante, based on common principles such as valuation based on real economic value (rather than market value), implemented by independent experts and certified by bank supervisors,
- validation by the Commission of the valuation of the assets, in the framework of the State aid procedures on the basis of uniform assessment criteria;
- adequate burden-sharing of the costs related to impaired asset between the shareholders, the creditors and the State,
- adequate remuneration for the State, at least equivalent to the remuneration of State capital
- coverage of the losses incurred from the valuation of the assets at real-economic-value by the bank benefiting from the scheme
- aligning incentives for banks to participate in asset relief with public policy objectives, through an enrolment window limited to six months during which the banks would be able to come forward with impaired assets;
- management of assets subject to relief so as to avoid conflicts of interests;
- appropriate restructuring including measures to remedy competition distortion, following a case by case assessment and taking into account the total aid received through recapitalisation, guarantees or asset relief, with a view to the long-term viability and normal functioning of the European banking industry.

Nasjonale tiltak i tråd med Kommisjonens anbeflainger vil være et tema på toppmøtet 1. mars.

Link til pressemeldingen finner du her.

Link til kommunikasjonen finner du her.

Kommisjonen la 25. februar frem retningslinjer for håndtering av "forringede verdipapirer" (impaired assets). Finansråd Kari Anita Syverud rapporterer.

Kommisjonen definerer forringede verdipapirer som verdipapirer hvor banker kan forventes å måtte ta tap (for eksempel ABS basert på amerikanske sub-prime lån). Kommisjonen anser at en felles europeisk tilnærming nå er nødvendig for å håndtere disse verdipapirene for å sikre at tapene blir synliggjort og gjenvinne tilliten i markedene slik at banker kan bruke sin kapital til å forsette sine normale lånefunksjoner.

Kommunikasjonen peker på at normal kredittflyt er avhengig av tillit til bankenes balanser, og at mye av kapitalen som er tilført bankene over den siste tiden er blitt "hamstret" av banker som en buffer til fremtidige tap knyttet til verdipapirer.
 
Kommisjonen presenterer ulike metoder for hvordan dette kan gjøres på en riktig måte, blant annet oppkjøp av verdipapirer (herunder også opprettelse av egne institusjoner eller såkalte "bad banks") og garantiordninger. Det vil være opp til medlemslandene om og hvordan de ønsker å utforme en slik plan, men Kommisjonen legger vekt på at tiltak nå er nødvendig for å normalisere lånemarkedet.

Det understrekes at statene må ta hensyn til sin budsjettsituasjon. og at land ikke må iverksette tiltak som kan undergrave tilliten til offentlige finanser. Budsjettsituasjonen bør også være styrende for utforming av et eventuelt tiltak. Kommisjonen viser her til enkelte lands økte finansieringskostnader. Uten å nevne tall sier Kommisjonen at estimerte tap er høye relatert til medlemslandenes BNP (på pressekonferansen viste man til estimater fra IMF og Rubini, men ingen ønsket å kommentere disse estimatene eller si noe om størrelsesorden av tap i EU).
 
Når det gjelder organisering anbefales "hybride tilnærminger", hvor de forringede verdipapirene separeres fra bankenes balanse i egne enheter (enten i eller utenfor banken) med en eller annen form for statlig garanti. I lys av budsjettsituasjonen mener Kommisjonen at det kan være riktig å fokusere tiltakene på et begrenset antall banker av systemviktighet. Kommunikasjonen inneholder også en oppsummering av ulike tilnærminger og tidligere erfaringer med lignende tiltak, herunder erfaringer fra den svenske bankkrisen tidlig på 90-tallet, og anbefalinger knyttet til prising.

Retningslinjene for anvendelse av statsstøtte er basert på følgende prinsipper:

- full transparency and disclosure of impairments, which has to be done prior to government intervention;
- coordinated approach to the identification of assets eligible for asset relief measures through development of eligible categories of assets ("baskets");
- coordinated approach to valuation of assets ex-ante, based on common principles such as valuation based on real economic value (rather than market value), implemented by independent experts and certified by bank supervisors,
- validation by the Commission of the valuation of the assets, in the framework of the State aid procedures on the basis of uniform assessment criteria;
- adequate burden-sharing of the costs related to impaired asset between the shareholders, the creditors and the State,
- adequate remuneration for the State, at least equivalent to the remuneration of State capital
- coverage of the losses incurred from the valuation of the assets at real-economic-value by the bank benefiting from the scheme
- aligning incentives for banks to participate in asset relief with public policy objectives, through an enrolment window limited to six months during which the banks would be able to come forward with impaired assets;
- management of assets subject to relief so as to avoid conflicts of interests;
- appropriate restructuring including measures to remedy competition distortion, following a case by case assessment and taking into account the total aid received through recapitalisation, guarantees or asset relief, with a view to the long-term viability and normal functioning of the European banking industry.

Nasjonale tiltak i tråd med Kommisjonens anbeflainger vil være et tema på toppmøtet 1. mars.

Link til pressemeldingen finner du her.

Link til kommunikasjonen finner du her.

Til toppen