H.K.H. Kronprinsen åpner Nasjonal likestillingskonferanse 2021

Årets konferanse går av stabelen 3. mars og setter likestillingskonsekvenser av koronapandemien under lupen.

I mars er det ett år siden Norge stengte ned som følge av koronapandemien. Årets likestillingskonferanse ser nærmere på konsekvensene av pandemien og tiltakene på likestilling i et kjønnsperspektiv, både nasjonalt og globalt.

– Jeg mener at det er ekstra viktig å få med seg likestillingskonferansen i år. Koronakrisen har hatt negative konsekvenser for likestillingen og dette er det viktig at vi tar på alvor og undersøker nærmere, sier kultur- og likestillingsminister, Abid Q. Raja.

Årets konferanse har fått tittelen "Krise som forstørrelsesglass? Likestillingskonsekvenser av koronapandemien" og arrangeres digitalt onsdag 3. mars 2021 kl. 09.00-13.00.

Les mer og meld deg på konferansen her: https://bufdir.no/arrangementer/nasjonal_likestillingskonferanse_2021/

Nasjonal likestillingskonferanse er en årlig konferanse som arrangeres av Kulturdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

I år åpnes konferansen av H.K.H. Kronprins Haakon. I tillegg deltar blant andre:

  • Erna Solberg, statsminister
  • Ine Eriksen Søreide, utenriksminister
  • Abid Q. Raja, kultur- og likestillingsminister
  • Åsa Regnér, assisterende direktør i UN Women
  • Oda Sletnes, Norges ambassadør til Frankrike
  • Ayan Sheikh Mohamed, lege på Ahus
  • Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i Care Norge
  • Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud
  • Mari Trommald, direktør i Bufdir
  • Benedicte Bjørnland, politidirektør