Norge støtter valgene i Haiti

Norge vil bidra med 3,3 millioner kroner til gjennomføring av de forestående valgene i Haiti. - Norge ønsker å støtte opp under en fortsatt demokratisk utvikling i landet. Det er positivt at haitianske myndigheter nå gjør en innsats for å gjennomføre valgene, til tross for en vanskelig politisk situasjon de siste årene, sier utenriksminister Børge Brende.

Haiti planlegger å gjennomførepresident-, parlaments- og lokalvalg i løpet av siste halvdel av 2015.

- Den internasjonale støtten til valgene er et viktig bidrag for å sikre politisk stabilitet, godt styresett og et bedre liv for Haitis hardt prøvde befolkning. Vi vil med det norske bidraget oppfordre også andre giverland til å bidra til å styrke den demokratiske prosessen i landet, sier utenriksminister Brende.

FN bistår landets myndigheter med å organisere valgene. De norske midlene kanaliseres via FNs utviklingsfond UNDP. Norge støtter også utsendelse av norske valgobservatører gjennom Nordem til EUs observatørkorps.

Haiti er det fattigste landet på den vestlige halvkule og er en av regjeringens 12 fokusland for bistand. Norge har siden jordskjelvet i 2010, der minst 230 000 mennesker omkom, støttet opp om gjenoppbyggingen, landets demokratiske strukturer og økonomisk og sosial utvikling.

 

Til toppen