Halv pris for parkering av elbil

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Vi har ambisiøse mål om å elektrifisere veitransporten. Det er viktig at det lønner seg å bruke elbil, også når man skal parkere. For å stimulere til ytterligere bruk av elektriske kjøretøy bør det derfor være billigere å parkere et elektrisk enn et fossildrevet kjøretøy, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.

Samferdselsdepartementet sender i dag på høring forslag til endring av vegtrafikkloven og parkeringsforskriften for å sikre at elektriske og hydrogendrevne kjøretøy skal ha minst 50 prosent rabatt ved parkering sammenlignet med fossildrevne kjøretøy.

Forslaget gjelder på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser skiltet med hvit "P" på blå bakgrunn.

Høringsfristen er 21. januar 2018.

Se høringen her.